Tiedealus: 2/5 Vesi - erikoinen aine

Veden kautta tutustutaan aineen kolmeen olomuotoon, sillä vesi on ainoa aine, jota tavataan kaikissa kolmessa klassisessa olomuodossa maan ilmasto-olosuhteissa. Vesi ylläpitää elämää eikä elämä ole nykytietämyksen mukaan mahdollista ilman vettä. Myös veden lämpökäyttäytyminen on poikkeavaa ja sellaisena elämää säästävää.