Vuorovaikutusleiri

Vuorovaikutusleiri kokoaa ryhmän koulussa työskenteleviä henkilöitä ja oppilaita muutamaksi päiväksi vanhaan kyläkouluun. Ryhmän virallisena tavoitteena on luoda leirillä hyvän vuorovaikutuksen pelisäännöt. Ohjelman tavoitteena on osoittaa, että vuorovaikutustaidot ovat opittavia taitoja ja että aikuisella on vastuullinen rooli niiden opettamisessa. Toisaalta tuodaan esille, että vuorovaikutustaidot ovat arkipäivää.

Ohjelmassa selvitetään myös, miten ryhmä toimii: millaisen roolin kukin ryhmässä ottaa, miten ryhmäläiset viestivät keskenään (mm. nonverbaalinen viestintä, kuunteleminen) ja millaisia mielikuvia he muodostavat toisistaan.Osa 1: Ryhmään liittyminen
Sarjassa etsitään työkaluja hyvään vuorovaikutukseen ja harjoitellaan toimivan ryhmän pelisääntöjä. Ensimmäisessä osassa leiriläiset tutustuvat toisiinsa ja muodostavat uuden ryhmän.

Osa 2: Ryhmäläisten roolit ja vuorovaikutus
Leiriläiset luovat ryhmälleen pelisäännöt ja kehittävät uuden pihapelin. Jaksossa tutkitaan myös rooleja; millaisen roolin kukin ryhmässä ottaa ja voiko ottamaansa roolia tarpeen vaatiessa muuttaa.

Osa 3: Ristiriidat
Leiriläiset saavat tehtäväkseen rakentaa majan seuraavaa yötä varten. Rakentamisen aikana leiriläiset kohtaavat ristiriitoja ja ratkovat niitä.

Osa 4: Ryhmästä irrottautuminen
Sarjan viimeisessä osassa leiriläiset pohtivat opittua. He kattavat toisilleen juhlalounaan ja jättävät jäähyväiset tutuksi käyneelle ryhmälle.