Eduskuntavaalit 15.3.-16.3.1907 (äänestysprosentti: 70,7 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 80   37,03 %   329 946   SDP
Suomalainen puolue 59   27,34 %   243 573   SP
Nuorsuomalainen puolue 26   13,65 %   121 604   NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 24   12,60 %   112 267   RKP
Maalaisliitto 9   5,75 %   51 242   ML
Kristillinen työväenliitto 2   1,55 %   13 790   KTL
Muut*     2,08 %   18 568    
Yhteensä 200   100 %   890 990    
*Kristillismieliset (46 ehdokasta),Tasaiset (20), Maalaistyöväki (7), "Tekijälle työn hedelmät" (5), Radikaalinen vaaliliitto (4), "Raittiusväki! Tässä on se varsinainen kieltolakilista" (3), Radikal valmansförening för Nylands landsbygd (3), "Uudenmaan maalaiskansa oikeuksianne valvomaan" (3), "Talonpojan liitto talonpojan etuja valvomaan" (3), "Rehellisyys maan perii" (3), "Totuus perii maan" (3), "Koko kansan onni ja hyvinvointi" (2), "Edistys kristillisyyden pohjalla" (1).
Eduskuntavaalit 1.7.-2.7.1908 (äänestysprosentti: 64,4 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 83 3 38,40 % 1,4 310 826 -19 120 SDP
Suomalainen puolue 55 -4 25,44 % -1,9 205 892 -37 681 SP
Nuorsuomalainen puolue 26   14,23 % 0,6 115 201 -6 403 NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 24   12,74 % 0,1 103 146 -9 121 RKP
Maalaisliitto 10 1 6,39 % 0,6 51 756 514 ML
Kristillinen työväenliitto 2   2,33 % 0,8 18 848 5 058 KTL
Muut*     0,47 % -1,6 3 772 -14 796  
Yhteensä 200   100 %   809 441 -81 549  
*Kristillismieliset (9 ehdokasta), "Kaikille työtä ja työntekijöille työn hedelmät" (3), Maalaistyöväki (3), Kreikanuskoisten valitsijayhdistys "Herätköön kansallistunto" (3), "Oikeutta kaikille" (3), "Bibeln folkets ljus och kraft" (1).
Eduskuntavaalit 1.5.-13.5.1909 (äänestysprosentti: 65,3 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 84 1 39,89 % 1,5 337 685 26 859 SDP
Suomalainen puolue 48 -7 23,62 % -1,8 199 920 -5 972 SP
Nuorsuomalainen puolue 29 3 14,50 % 0,3 122 770 7 569 NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 25 1 12,31 % -0,4 104 191 1 045 RKP
Maalaisliitto 13 3 6,73 % 0,3 56 943 5 187 ML
Kristillinen työväenliitto 1 -1 2,75 % 0,4 23 259 4 411 KTL
Muut     0,20 % -0,3 1 703 -2 069  
Yhteensä 200   100 %   846 471 37 030  
Lähde: Suomen virallinen tilasto
Eduskuntavaalit 1.2.-2.2.1910 (äänestysprosentti: 60,1 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 86 2 40,04 % 0,2 316 951 -20 734 SDP
Suomalainen puolue 42 -6 22,07 % -1,6 174 661 -25 259 SP
Nuorsuomalainen puolue 28 -1 14,44 % -0,1 114 291 -8 479 NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 26 1 13,53 % 1,2 107 121 2 930 RKP
Maalaisliitto 17 4 7,60 % 0,9 60 157 3 214 ML
Kristillinen työväenliitto 1   2,19 % -0,6 17 344 -5 915 KTL
Muut     0,13 % -0,1 1 034 -669  
Yhteensä 200   100 %   791 559 -54 912  
Lähde: Suomen virallinen tilasto
Eduskuntavaalit 2.1.-3.1.1911 (äänestysprosentti: 59,8 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 86   40,03 % 0 321 201 4 250 SDP
Suomalainen puolue 43 1 21,71 % -0,4 174 177 -484 SP
Nuorsuomalainen puolue 28   14,88 % 0,4 119 361 5 070 NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 26   13,31 % -0,2 106 810 -311 RKP
Maalaisliitto 16 -1 7,84 % 0,2 62 885 2 728 ML
Kristillinen työväenliitto 1   2,15 % 0 17 245 -99 KTL
Muut     0,09 % 0 708 -326  
Yhteensä 200   100 %   802 387 10 828  
Lähde: Suomen virallinen tilasto
Eduskuntavaalit 1.8.-2.8.1913 (äänestysprosentti: 51,1 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 90 4 43,11 % 3,1 312 214 -8 987 SDP
Suomalainen puolue 38 -5 19,88 % -1,8 143 982 -30 195 SP
Nuorsuomalainen puolue 29 1 14,13 % -0,8 102 313 -17 048 NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 25 -1 13,07 % -0,2 94 672 -12 138 RKP
Maalaisliitto 18 2 7,87 % 0 56 977 -5 908 ML
Kristillinen työväenliitto   -1 1,77 % -0,4 12 850 -4 395 KTL
Muut     0,18 % 0,1 1 296 588  
Yhteensä 200   100 %   724 304 -78 083  
Lähde: Suomen virallinen tilasto
Eduskuntavaalit 1.7. ja 3.7.1916 (äänestysprosentti: 55,5 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 103 13 47,29 % 4,2 376 030 63 816 SDP
Suomalainen puolue 33 -5 17,49 % -2,4 139 111 -4 871 SP
Nuorsuomalainen puolue 23 -6 12,50 % -1,6 99 419 -2 894 NSP
Ruotsalainen kansanpuolue 21 -4 11,76 % -1,3 93 555 -1 117 RKP
Maalaisliitto 19 1 9,00 % 1,1 71 608 14 631 ML
Kristillinen työväenliitto 1 1 1,84 % 0,1 14 626 1 776 KTL
Muut     0,11 % -0,1 860 -436  
Yhteensä 200   100 %   795 209 70 905  
Lähde: Suomen virallinen tilasto
Eduskuntavaalit 1.10.-2.10.1917 (äänestysprosentti: 69,2 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 92 -11 44,79 % -2,5 444 670 68 640 SDP
Suomalainen puolue 32 -1 30,17 % 299 516* SP
Nuorsuomalainen puolue 24 1 NSP
Kansanpuolue 5 KP
Maalaisliitto 26 7 12,38 % 3,4 122 900* 51 292 ML
Ruotsalainen kansanpuolue 21   10,90 % -0,9 108 190* 14 635 RKP
Kristillinen työväenliitto   -1 1,56 % -0,3 15 489 863 KTL
Muut     0,20 % 0,1 1 997 1 137  
Yhteensä 200   100 %   992 762 197 553  
Lähde: Suomen virallinen tilasto. *Suomalainen puolue, Nuorsuomalainen puolue ja Kansanpuolue tekivät vaaliliiton kaikissa muissa paitsi Lapin vaalipiirissä. Kyseisen vaaliliiton äänimäärässä on mukana myös joissain vaalipiireissä siihen kuuluneiden Maalaisliiton ja Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaiden ääniä.
Eduskuntavaalit 1.3. ja 3.3.1919 (äänestysprosentti: 67,1 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 80 -12 37,98 % -6,8 365 046 -79 624 SDP
Maalaisliitto 42 16 19,70 % 7,3 189 297 66 397 ML
Kansallinen kokoomus 28 15,71 % 151 018 KOK
Kansallinen edistyspuolue 26 12,81 % 123 090 ED
Ruotsalainen kansanpuolue 22 1 12,13 % 1,2 116 582 8 392 RKP
Kristillinen työväenliitto 2 2 1,53 % 0 14 718 -771 KTL
Muut     0,14 % -0,1 1 350 -647  
Yhteensä 200   100 %   961 101 -31 661  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.7. ja 3.7.1922 (äänestysprosentti: 58,5 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 53 -27 25,06 % -12,9 216 861 -148 185 SDP
Maalaisliitto 45 3 20,27 % 0,6 175 401 -13 896 ML
Kansallinen kokoomus 35 7 18,15 % 2,4 157 116 6 098 KOK
Suomen työväen keskusvaalikomitea 27 14,81 % 128 181  
Ruotsalainen kansanpuolue 25 3 12,41 % 0,3 107 414 -9 168 RKP
Kansallinen edistyspuolue 15 -11 9,21 % -3,6 79 676 -43 414 ED
Muut   -2b 0,09 % -1,6b 772 -15 296b  
Yhteensä 200   100 %   865 421 -95 680  
Lähde: Tilastokeskus, b) Mukaan lukien Kristillinen työväenliitto (KTL) vaaleissa 1919, KTL ei osallistunut näihin vaaleihin
Eduskuntavaalit 1.4.-2.4.1924 (äänestysprosentti: 57,4 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 60 7 29,02 % 4 255 068 38 207 SDP
Maalaisliitto 44 -1 20,25 % 0 177 982 2 581 ML
Kansallinen kokoomus 38 3 18,99 % 0,8 166 880 9 764 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 23 -2 12,03 % -0,4 105 733 -1 681 RKP
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto 18 -9 10,45 % -4,4 91 839 -36 342 STP
Kansallinen edistyspuolue 17 2 9,09 % -0,1 79 937 261 ED
Talonpoikain vaaliliitto     0,05 % 456  
Muut     0,12 % 0 1 046 274  
Yhteensä 200   100 %   878 941 13 520  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.7.-2.7.1927 (äänestysprosentti: 55,8 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 60   28,30 % -0,7 257 572 2 504 SDP
Maalaisliitto 52 8 22,56 % 2,3 205 313 27 331 ML
Kansallinen kokoomus 34 -4 17,74 % -1,3 161 450 -5 430 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 24 1 12,20 % 0,2 111 005 5 272 RKP
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto 20 2 12,08 % 1,6 109 939 18 100 STP
Kansallinen edistyspuolue 10 -7 6,77 % -2,3 61 613 -18 324 ED
Talonpoikaiskansan puolue     0,15 % 0,1 1 341 885  
Maanviljelijäin puolue     0,09 % 784  
Muut     0,13 % 0 1 174 128  
Yhteensä 200   100 %   910 191 31 250  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.7.-2.7.1929 (äänestysprosentti: 55,6 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 59 -1 27,36 % -0,9 260 254 2 682 SDP
Maalaisliitto 60 8 26,15 % 3,6 248 762 43 449 ML
Kansallinen kokoomus 28 -6 14,51 % -3,2 138 008 -23 442 KOK
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin vaaliliitto 23 3 13,47 % 1,4 128 164 18 225 STP
Ruotsalainen kansanpuolue 23 -1 11,45 % -0,8 108 886 -2 119 RKP
Kansallinen edistyspuolue 7 -3 5,60 % -1,2 53 301 -8 312 ED
Suomen pienviljelijäin puolue   1,08 % 10 154 SPP
Talonpoikaiskansan puolue/Maanviljelijäin puolue     0,13 % -0,1 1 258 -867  
Muut     0,26 % 0,1 2 483 1 309  
Yhteensä 200   100 %   951 270 41 079  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.10.-2.10.1930 (äänestysprosentti: 65,9 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 66 7 34,16 % 6,8 386 026 125 772 SDP
Maalaisliitto 59 -1 27,28 % 1,1 308 280 59 518 ML
Kansallinen kokoomus 42 14 18,05 % 3,5 203 958 65 950 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 20 -3 10,03 % -1,4 113 318 4 432 RKP
Kansallinen edistyspuolue 11 4 5,83 % 0,2 65 830 12 529 ED
Suomen pienviljelijäin puolue 1 1 1,85 % 0,8 20 883 10 729 SPP
Sosialistinen työväen ja pienviljelijäin vaaliliittoa   -23 1,02 % -12,5 11 504 -116 660  
Ruotsalainen vasemmisto 1 0,82 % 9 226 SV
Isänmaallinen vaaliliitto   0,80 % 9 085  
Muut     0,17 % -0,1 1 918 -565  
Yhteensä 200   100 %   1 130 028 178 758  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.7.-3.7.1933 (äänestysprosentti: 62,2 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 78 12 37,33 % 3,2 413 551 27 525 SDP
Maalaisliitto 53 -6 22,54 % -4,7 249 758 -58 522 ML
Kansallinen kokoomus/Isänmaallinen kansanliike 18/14 -24/– 16,93 % -1,1a 187 527 -16431 KOK/IKL
Ruotsalainen kansanpuolue 21 1 10,42 % 0,4 115 433 2 115 RKP
Kansallinen edistyspuolue 11   7,41 % 1,6 82 129 16 299 ED
Suomen pienviljelijäin puolue 3 2 3,39 % 1,5 37 544 16 661 SPP
Kansanpuolue 2 0,85 % 9 390  
Lista "Työkansan puolesta"     0,24 % 2 667  
Suomen kansan järjestö     0,19 % 2 103 SKJ
Aitosuomalaisten, raittiusväen [...] vaaliliitto     0,13 % 1 476  
Suomen kansallissosialistinen liitto     0,13 % 1 406 SKSL
Työväen, talonpoikain ja henkisen työn tekijöiden vaaliliitto     0,07 % 787  
Pulamiesten vaaliliitto     0,06 % 645  
Lista "Jaakko Seise"     0,06 % 630  
Maalaiskansan puolue/Suomalaisen työn puolue     0,03 % 311  
Suomalaisen työn puolue     0,02 % 226  
Lista "V.F.Johanson ja M.Saarikoski"     0,01 % 145  
Kansantaloudellinen vaaliliitto     0,01 % 101  
Vaaliliitto F (Läheniemeläiset)     0,01 % 96  
Muut     0,17 %   1 898 -20  
Yhteensä 200   100 %   1 107 823 -22 205  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.7.-2.7.1936 (äänestysprosentti: 62,9 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 83 5 38,59 % 1,3 452 751 39 200 SDP
Maalaisliitto 53 - 22,41 % -0,1 262 917 13 159 ML
Ruotsalainen kansanpuolue 21 - 11,20 % 0,8 131 440 16 007 RKP
Kansallinen kokoomus 20 2 10,36 % a 121 619 a KOK
Isänmaallinen kansanliike 14 - 8,34 % a 97 891 a IKL
Kansallinen edistyspuolue 7 -4 6,28 % -1,1 73 654 -8 475 ED
Suomen pienviljelijäin puolue 1 -2 1,97 % -1,4 23 159 -14 385 SPP
Kansanpuolue 1 -1 0,63 % -0,2 7 449 -1 941  
Muut     0,21 % 0 2 502 604  
Yhteensä 200   100 %   1 173 382 65 559  
Lähde: Tilastokeskus, a) Kanasallisen kokoomuksen ja IKL:n erillisiä äänimääriä edellisvaaleissa tehdyn vaaliliiton sisällä ei ole tiedossa
Eduskuntavaalit 1.7.-2.7.1939 (äänestysprosentti: 66,6 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 85 2 39,77 % 1,2 515 980 63 229 SDP
Maalaisliitto 56 3 22,86 % 0,5 296 529 33 612 ML
Kansallinen kokoomus 25 5 13,58 % 3,2 176 215 54 596 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 18 -3 9,61 % -1,6 124 720 -6 720 RKP
Isänmaallinen kansanliike 8 -6 6,65 % -1,7 86 219 -11 672 IKL
Kansallinen edistyspuolue 6 -1 4,81 % -1,5 62 387 -11 267 ED
Pienviljelijäin ja maalaiskansan puolue 2 -a 2,14% -0,5a 27 783 -2 825a PMP
Ruotsalainen vasemmisto     0,46 % 5 980 SV
Muut     0,12 % -0,1 1 506 -996  
Yhteensä 200 - 100 % - 1 297 319 123 937  
Lähde: Tilastokeskus, a) verrattuna Suomen pienviljelijäin puolueen ja Kansanpuolueen yhteenlaskettuun tulokseen
Eduskuntavaalit 17.3.-18.3.1945 (äänestysprosentti: 74,9 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 50 −35 25,08 % −14,7 425 948 −90 032 SDP
Suomen kansan demokraattinen liitto 49 23,47 % 398 618 SKDL
Maalaisliitto 49 −7 21,35 % −1,5 362 662 66 133 ML
Kansallinen kokoomus 28 3 15,04 % 1,5 255 394 79 179 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 14 −4 7,90 % −1,7 134 106 9 386 RKP
Kansallinen edistyspuolue 9 3 5,17 % 0,4 87 868 25 481 ED
Pienviljelijäin puolue   −2 1,18 % −1,0 20 061 −7 722  
Ruotsalainen vasemmisto 1 1 0,48 % 0 8 192 2 212 SV
Radikaalinen kansanpuolue     0,10 % 1 623  
Muut     0,23 % 0,1 3 904 2 400  
Yhteensä 200 - 100 %   1 698 376 401 057  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 1.7.-2.7.1948 (äänestysprosentti: 78,2 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 54 4 26,32 % 1,2 494 719 68 771 SDP
Maalaisliitto 56 7 24,24 % 2,9 455 635 92 973 ML
Suomen kansan demokraattinen liitto 38 −11 19,98 % −3,5 375 538 −23 080 SKDL
Kansallinen kokoomus 33 5 17,04 % 2 320 366 64 972 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 13 −1 7,34 % −0,6 137 981 3 875 RKP
Kansallinen edistyspuolue 5 −4 3,91 % −1,3 73 444 −14 424 ED
Åländsk samling 1 0,35 % 6 567  
Pienviljelijäin puolue     0,29 % −0,9 5 378 −14 683  
Radikaalinen kansanpuolue     0,27 % 0,2 5 162 3 539  
Muut     0,28 % 0,1 5 178 1 274  
Yhteensä 200 - 100 %   1 879 968 181 592  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 2.7.-3.7.1951 (äänestysprosentti: 74,6 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 53 −1 26,52 % 0,2 480 754 −13 965 SDP
Maalaisliitto 51 −5 23,26 % −1,0 421 613 −34 022 ML
Suomen kansan demokraattinen liitto 43 5 21,58 % 1,6 391 134 15 596 SKDL
Kansallinen kokoomus 28 −5 14,57 % −2,5 264 044 −56 322 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 14 1 7,20 % −0,1 130 524 −7 457 RKP
Suomen kansanpuolue 10 5,68 % 102 933 KP
Åländsk samling 1 - 0,31 % −0,0 5 686 −811  
Pienviljelijäin puolue     0,27 % −0,0 4 964 −414  
Vapaamielisten liitto     0,27 % 4 936  
Radikaalinen kansanpuolue     0,25 % −0,0 4 486 −676  
Ruotsalainen vapaamielinen puolue     0,07 % 1 195  
Suomalainen kansanpuolue     0,01 % 243  
Muut     0,02 % −0,3 305 −4 873  
Yhteensä 200 - 100 %   1 812 817 −67 151  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 7.3.-8.3.1954 (äänestysprosentti: 79,9 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 54 1 26,25 % −0,3 527 094 46 340 SDP
Maalaisliitto 53 2 24,10 % 0,8 483 958 62 345 ML
Suomen kansan demokraattinen liitto 43 - 21,57 % −0,0 433 251 42 117 SKDL
Kansallinen kokoomus 24 −4 12,80 % −1,8 257 025 −7 019 KOK
Suomen kansanpuolue 13 3 7,88 % 2,2 158 323 55 390 KP
Ruotsalainen kansanpuolue 12 −2 6,76 % −0,4 135 768 5 244 RKP
Vapaamielisten liitto     0,34 % 0,1 6 810 1 874  
Åländsk samling 1 - 0,23 % −0,1 4 651 −1 035  
Pienviljelijäin puolue     0,05 % −0,2 1 040 −3 924  
Muut     0,02 % −0,0 337 32  
Yhteensä 200 - 100 %   2 008 257 195 440  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 6.7.-7.7.1958 (äänestysprosentti: 75,0 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen kansan demokraattinen liitto 50 7 23,16 % 1,6 450 220 16 969 SKDL
Suomen sosialidemokraattinen puolue 48 −6 23,12 % −3,1 449 536 −77 558 SDP
Maalaisliitto 48 −5 23,06 % −1,0 448 364 −35 594 ML
Kansallinen kokoomus 29 5 15,28 % 2,5 297 094 40 069 KOK
Ruotsalainen kansanpuolue 13 1 6,50 % −0,3 126 365 −9 403 RKP
Suomen kansanpuolue 8 −5 5,90 % −2,0 114 617 −43 706 KP
Sosialidemokraattinen oppositio 3 1,75 % 33 947 SD.OPP
Vapaamielisten liitto     0,33 % −0,0 6 424 −386  
Åländsk samling 1 -- 0,28 % 0,1 5 487 836  
Maalaisliiton oppositio     0,26 % 5 057  
Suomen kristillinen liitto     0,17 % 3 358 SKL
Vapaiden kansalaisten ja keskustan vaaliliitto     0,16 % 3 033  
Vapaan talouselämän vaaliliitto     0,02 % 331  
Kansan yhteistyön liitto     0,01 % 160  
Muut     0,01 % −0,0 242 −95  
Yhteensä 200 -- 100 %   1 944 235 −64 022  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 4.2.-5.2.1962 (äänestysprosentti: 85,1 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Maalaisliitto 53 5 22,95 % −0,1 528 409 80 045 ML
Suomen kansan demokraattinen liitto 47 −3 22,02 % −1,1 506 829 56 609 SKDL
Suomen sosialidemokraattinen puolue 38 −10 19,50 % −3,6 448 930 −606 SDP
Kansallinen kokoomus 32 3 15,06 % −0,2 346 638 49 544 KOK
Suomen kansanpuolue 13 5 6,34 % 0,4 146 005 31 388 KP
Ruotsalainen kansanpuolue 13 - 6,11 % −0,4 140 689 14 324 RKP
Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto 2 −1 4,36 % 2,6 100 396 66 449 TPSL
Suomen pientalonpoikien puolue     2,16 % 49 773 SPP
Vapaamielisten liitto 1 1 0,52 % 0,2 12 000 5 576  
Suomen keskustapuolue     0,38 % 8 686  
Åländsk samling 1   0,32 % 0 7 261 1 774  
Suomen pientalonpoikien puolueen oppositio     0,27 % 6 329  
Muut     0,00 % −0,0 53 −189  
Yhteensä 200 - 100 %   2 301 998 357 763  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 20.3.-21.3.1966 (äänestysprosentti: 84,9 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 55 17 27,23 % 7,7 645 339 196 409 SDP
Keskustapuolue 49 −4 21,23 % −1,7 503 047 −25 362 KEPU
Suomen kansan demokraattinen liitto 41 −6 21,20 % −0,8 502 374 −4 455 SKDL
Kansallinen kokoomus 26 −6 13,79 % −1,3 326 928 −19 710 KOK
Liberaalinen kansanpuolue 9 −5a 6,47 % −0,4a 153 259 −4 746a LKP
Ruotsalainen kansanpuolue 11 −2 5,69 % −0,4 134 832 −5 857 RKP
Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto 7 5 2,59 % −1,8 61 274 −39 122 TPSL
Suomen pientalonpoikien puolue 1 1 1,03 % −1,1 24 351 −25 422 SPP
Suomen kristillinen liitto     0,45 % 10 646 SKL
Åländsk samling 1 - 0,30 % −0,0 7 118 −143  
Itsenäisyyspuolue     0,02 % 513  
Länsi-Suomen kristilliset naiset     0,01 % 124  
Pohjois-Savon kristillismieliset     0,00 % 30  
Kirjoitetut listat     0,01 %   161    
Yksityiset henkilöt     0,00 %   51    
Yhteensä 200 - 100 %   2 370 046 68 048  
Lähde: Tilastokeskus, a) verrattuna Suomen kansanpuolueen ja Vapaamielisten liiton yhteenlaskettuun tulokseen
Eduskuntavaalit 15.3.-16.3.1970 (äänestysprosentti: 82,2 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 52 −3 23,43 % −3,8 594 185 −51 154 SDP
Kansallinen kokoomus 37 11 18,05 % 4,3 457 582 130 654 KOK
Keskustapuolue 36 −13 17,12 % −4,1 434 150 −68 897 KEPU
Suomen kansan demokraattinen liitto 36 −5 16,58 % −4,6 420 556 −81 818 SKDL
Suomen maaseudun puolue 18 17 10,49 % 9,5 265 939 241 588 SMP
Liberaalinen kansanpuolue 8 −1 5,95 % −0,5 150 823 −2 436 LKP
Ruotsalainen kansanpuolue 11 - 5,34 % −0,4 135 465 633 RKP
Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto   −7 1,40 % −1,2 35 453 −25 821 TPSL
Suomen kristillinen liitto 1 1 1,13 % 0,7 28 547 17 901 SKL
Åländsk samling 1 - 0,35 % 0,1 8 971 1 853  
Yrittäjäpuolue (Lapin piirijärjestö)     0,01 % 248  
Muut     0,15 % 3 863  
Yhteensä 200 - 100 %   2 535 782 165 736  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 2.1.-3.1.1972 (äänestysprosentti: 81,4 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 55 3 25,78 % 2,4 664 724 70 539 SDP
Kansallinen kokoomus 34 -3 17,59 % -0,5 453 434 -4 148 KOK
Suomen kansan demokraattinen liitto 37 1 17,02 % 0,4 438 757 18 201 SKDL
Keskustapuolue 35 -1 16,41 % -0,7 423 039 -11 111 KEPU
Suomen maaseudun puolue 18 - 9,16 % -1,3 236 206 -29 733 SMP
Liberaalinen kansanpuolue 7 -1 5,16 % -0,8 132 955 -17 868 LKP
Ruotsalainen kansanpuolue 9 -2 5,06 % -0,3 130 407 -5 058 RKP
Suomen kristillinen liitto 4 3 2,53 % 1,4 65 228 36 681 SKL
Työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto     0,99 % -0,4 25 527 -9 926 TPSL
Åländsk samling 1 - 0,30 % -0,1 7 672 -1 299  
Yhteensä 200 - 100 %   2 577 949 42 167  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 21.9.-22.9.1975 (äänestysprosentti: 79,7 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 54 -1 24,86 % -0,9 683 590 18 866 SDP
Suomen kansan demokraattinen liitto 40 3 18,89 % 1,9 519 483 80 726 SKDL
Kansallinen kokoomus 35 1 18,37 % 0,8 505 145 51 711 KOK
Keskustapuolue 39 4 17,63 % 1,2 484 772 61 733 KEPU
Ruotsalainen kansanpuolue 9 - 4,66 % -0,4 128 211 -2 196 RKP
Liberaalinen kansanpuolue 9 2 4,35 % -0,8 119 534 -13 421 LKP
Suomen maaseudun puolue 2 -16 3,59 % -5,6 98 815 -137 391 SMP
Suomen kristillinen liitto 9 5 3,29 % 0,8 90 599 25 371 SKL
Suomen kansan yhtenäisyyden puolue 1 1,65 % 45 402 SKYP
Perustuslaillinen kansanpuolue 1 1,58 % 43 344 PKP
Suomen yksityisyrittäjäin puoluejärjestö     0,42 % 11 475 SYP
Åländsk samling 1 - 0,34 % 0 9 482 1 810  
Sosialistinen työväenpuolue     0,34 % 9 457 STP
Muut (ehdokas Lauri Lehto)     0,02 % 509  
Yhteensä 200 - 100 %   2 749 818 171 869  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 18.3.-19.3.1979 (äänestysprosentti: 81,2 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 52 -2 23,89 % -1 691 512 7 922 SDP
Kansallinen kokoomus 47 12 21,65 % 3,3 626 764 121 619 KOK
Suomen kansan demokraattinen liitto 35 -5 17,90 % -1 518 045 -1 438 SKDL
Keskustapuolue 36 -3 17,29 % -0,3 500 478 15 706 KEPU
Suomen kristillinen liitto 9 - 4,77 % 1,5 138 244 47 645 SKL
Suomen maaseudun puolue 7 5 4,58 % 1 132 457 33 642 SMP
Ruotsalainen kansanpuolue 9 - 4,23 % -0,4 122 418 -5 793 RKP
Liberaalinen kansanpuolue 4 -5 3,68 % -0,7 106 560 -12 974 LKP
Suomen perustuslaillinen kansanpuolue   -1 1,21 % -0,4 34 958 -8 386 PKP
Suomen kansan yhtenäisyyden puolue   -1 0,32 % -1,3 9 316 -36 086 SKYP
Åländsk samling 1 - 0,32 % 0 9 286 -196  
Sosialistinen työväenpuolue     0,10 % -0,2 2 955 -6 502 STP
Suomen yksityisyrittäjäin puoluejärjestö     0,04 % -0,4 1 233 -10 242 SYP
Muut     0,01 % 0 220 -289  
Yhteensä 200 - 100 %   2 894 446 144 628  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 20.3.-21.3.1983 (äänestysprosentti: 81,0 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 57 5 26,71 % 2,8 795 953 104 441 SDP
Kansallinen kokoomus 44 -3 22,12 % 0,5 659 078 32 314 KOK
Keskustapuolue 38 2 17,63 % 0,3 525 207 24 729 KEPU
Suomen kansan demokraattinen liitto 26 -9 13,46 % -4,4 400 930 -117 115 SKDL
Suomen maaseudun puolue 17 10 9,69 % 5,1 288 711 156 254 SMP
Ruotsalainen kansanpuolue 10 1 4,61 % 0,4 137 423 15 005 RKP
Suomen kristillinen liitto 3 -6 3,03 % -1,7 90 410 -47 834 SKL
Vihreät yhteislistat 2 1,47 % 43 754 VIHR
Perustuslaillinen oikeistopuolue 1 1 0,37 % -0,8 11 104 -23 854 POP
Åländsk samling 1 - 0,32 % 0 9 458 172  
Kansalaisvallan liitto     0,08 % -0,2 2 335 -6 981 KVL
Muut 1a   0,51 % 0,5 15 331 15 111  
Yhteensä 200 - 100 %   2 979 694 85 248  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 15.3.-16.3.1987 (äänestysprosentti: 76,4 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 56 −1 24,14 % −2,6 695 331 −100 622 SDP
Kansallinen kokoomus 53 9 23,13 % 1 666 236 7 158 KOK
Keskustapuolue 40 2 17,62 % −0,0 507 460 −17 747 KEPU
Suomen kansan demokraattinen liitto 16 −10 9,39 % −4,1 270 433 −130 497 SKDL
Suomen maaseudun puolue 9 −8 6,32 % −3,4 181 938 −106 773 SMP
Ruotsalainen kansanpuolue 12 2 5,30 % 0,7 152 597 15 174 RKP
Demokraattinen vaihtoehto 4 4,24 % 122 181 DEVA
Vihreät 4 2 4,03 % 2,6 115 988 72 234 VIHR
Suomen kristillinen liitto 5 2 2,58 % −0,5 74 209 −16 201 SKL
Suomen eläkeläisten puolue     1,22 % 35 100 SEP
Liberaalinen kansanpuolue     0,97 % a 27 824 a LKP
Åländsk samling 1 - 0,33 % 0 9 401 −57  
Perustuslaillinen oikeistopuolue   −1 0,11 % −0,3 3 096 −8 008 POP
Muut     0,64 % 0,1 18 299 2 968  
Yhteensä 200 - 100 %   2 880 093 −99 601  
Lähde: Tilastokeskus, a) osallistui edellisiin vaaleihin Keskustapuolueen listoilla
Eduskuntavaalit 17.3.1991 (äänestysprosentti: 72,1 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen keskusta 55 15 24,83 % 7,2 676 717 169 257 KESK
Suomen sosialidemokraattinen puolue 48 −8 22,12 % −2,0 603 080 −92 251 SDP
Kansallinen kokoomus 40 −13 19,31 % −3,8 526 487 −139 749 KOK
Vasemmistoliitto 19 +3a 10,08 % +0,7a 274 639 +4 206a VAS
Vihreä liitto 10 6 6,82 % 2,8 185 894 69 906 VIHR
Ruotsalainen kansanpuolue 11 −1 5,48 % 0,2 149 476 −3 121 RKP
Suomen maaseudun puolue 7 −2 4,85 % −1,5 132 133 −49 805 SMP
Suomen kristillinen liitto 8 3 3,05 % 0,5 83 151 8 942 SKL
Liberaalinen kansanpuolue 1 1 0,78 % −0,2 21 210 −6 614 LKP
Naisten puolue     0,47 % 12 725 NAISP
Suomen eläkeläisten puolue     0,39 % −0,8 10 762 −24 338 SEP
Åländsk samling 1 - 0,34 % 0 9 344 −57  
Perustuslaillinen oikeistopuolue     0,28 % 0,2 7 599 4 503 POP
Rauhan ja sosialismin puolesta – Kommunistinen työväenpuolue     0,23 % 6 201 KTP
Riippumattomat sitoutumattomat eläkeläiset Suomessa     0,19 % 5 230 RSES
Vihreät     0,14 % 3 835  
Ihmisyydenpuolue     0,10 % 2 831 IP
Eläkkeensaajien ja vihreä yhteisvastuupuolue     0,10 % 2 807 EVY
Muut     0,43 % −0,2 11 797 −6 502  
Yhteensä 200 - 100 %   2 725 918 −154 175  
Lähde: Tilastokeskus, a) Verrattuna Suomen kansan demokraattisen liiton tulokseen
Eduskuntavaalit 19.3.1995 (äänestysprosentti: 71,9 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 63 15 28,25 % 6,1 785 637 182 557 SDP
Suomen keskusta 44 -11 19,85 % -5 552 003 -124 714 KESK
Kansallinen kokoomus 39 -1 17,89 % -1,4 497 624 -28 863 KOK
Vasemmistoliitto 22 3 11,16 % 1,1 310 340 35 701 VAS
Vihreä liitto 9 -1 6,52 % -0,3 181 198 -4 696 VIHR
Ruotsalainen kansanpuolue 11 - 5,14 % -0,3 142 874 -6 602 RKP
Suomen kristillinen liitto 7 -1 2,96 % -0,1 82 311 -840 SKL
Nuorsuomalainen puolue 2 2,81 % 78 066 NUOR
Suomen maaseudun puolue 1 -6 1,30 % -3,6 36 185 -95 948 SMP
Vapaan Suomen liitto     1,01 % 28 067 VSL
Liberaalinen kansanpuolue   -1 0,58 % -0,2 16 247 -4 963 LKP
Åländsk samling 1 - 0,36 % 0 9 905 561  
Naisten puolue     0,28 % -0,2 7 919 -4 806 NAISP
Ekologinen puolue vihreät 1 1 0,28 % 0,1 7 865 4 030 EKO
Luonnonlainpuolue     0,25 % 6 819 LLP
Eläkeläiset kansan asialla     0,18 % 0 5 124 -106 ELKA
Rauhan ja sosialismin puolesta - Kommunistinen työväenpuolue     0,17 % -0,1 4 784 -1 417 KTP
Suomen eläkeläisten puolue     0,14 % -0,3 3 974 -6 788 SEP
Yhteisvastuu puolue     0,06 % 0 1 706 -1 101 YVP
Muut     0,80 % 0,4 22 273 10 476  
Yhteensä 200 - 100 %   2 780 921 55 003  
Lähde: Tilastokeskus
Eduskuntavaalit 21.3.1999 (äänestysprosentti: 68,3 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen sosialidemokraattinen puolue 51 -12 22,86 % -5,4 612 963 -172 674 SDP
Suomen keskusta 48 4 22,40 % 2,6 600 592 48 589 KESK
Kansallinen kokoomus 46 7 21,03 % 3,1 563 835 66 211 KOK
Vasemmistoliitto 20 -2 10,88 % -0,3 291 675 -18 665 VAS
Vihreä liitto 11 2 7,27 % 0,8 194 846 13 648 VIHR
Ruotsalainen kansanpuolue 11 - 5,12 % 0 137 330 -5 544 RKP
Suomen kristillinen liitto 10 3 4,17 % 1,2 111 835 29 524 SKL
Remonttiryhmä 1 1,06 % 28 549 REM
Nuorsuomalaiset   -2 1,05 % -1,8 28 084 -49 982 NUORS
Perussuomalaiset 1 -a 0,99% -0,3a 26 440 -9 745a PS
Suomen kommunistinen puolue     0,76 % 20 442 SKP
Åländsk samling 1 - 0,39 % 0 10 472 567  
Kirjava "puolue" – Elonkehän puolesta   -1 0,39 % 0,1 10 378 2 513 KIPU
Vapaan Suomen liitto     0,38 % -0,6 10 104 -17 963 VSL
Eläkeläiset kansan asialla     0,20 % 0 5 451 327 EKA
Liberaalinen kansanpuolue     0,19 % -0,4 5 194 -11 053 LKP
Suomen eläkeläisten puolue     0,17 % 0 4 481 507 SEP
Luonnonlain puolue     0,15 % -0,1 3 903 -2 916 LLP
Rauhan ja sosialismin puolesta - Kommunistinen työväenpuolue     0,13 % 0 3 455 -1 329 KTP
Muut     0,42 % -0,4 11 262 -11 011  
Yhteensä 200 - 100 %   2 681 291 -99 630  
Lähde: Tilastokeskus, a) verrattuna Suomen maaseudun puolueen tulokseen
Eduskuntavaalit 16.3.2003 (äänestysprosentti: 69,7 %)
Puolue Paikat Äänet Lyhenne
Osuus Lukumäärä
Suomen Keskusta 55 7 24,69 % 2,3 689 391 88 799 Kesk.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 53 2 24,47 % 1,6 683 223 70 260 SDP
Kansallinen Kokoomus 40 -6 18,55 % -2,5 517 904 -45 931 Kok.
Vasemmistoliitto 19 -1 9,93 % -1 277 152 -14 523 Vas.
Vihreä liitto 14 3 8,01 % 0,7 223 564 28 718 Vihr.
Suomen Kristillisdemokraatit 7 -3 5,34 % 1,2 148 987 37 152 KD
Ruotsalainen kansanpuolue 8 -3 4,61 % -0,5 128 824 -8 506 RKP
Perussuomalaiset 3 2 1,57 % 0,6 43 816 17 376 PS
Suomen kommunistinen puolue     0,76 % 0 21 079 637 SKP
Åländsk samling 1 - 0,42 % 0 11 651 1 179  
Muutosvoimat Suomi     0,41 % 11 485 MVS
Liberaalit     0,31 % 0,1 8 776 3 582 LIB
Kirjava "puolue" – Elonkehän puolesta     0,24 % -0,2 6 659 -3 719 KIPU
Eläkeläiset kansan asialla     0,19 % 0 5 346 -105 EKA
Suomen kansan sinivalkoiset     0,16 % 4 579 SKS
Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue     0,10 % 0 2 908 -547 KTP
Suomi nousee – Kansa yhdistyy     0,09 % 2 640 SNKY
Köyhien Asialla     0,05 % 1 448 KA
Yhteisvastuu puolue     0,01 % 404 YVP
Muut     0,07 %   1 921 -9 341  
Yhteensä 200 - 100 %   2 791 757 110 466  
Lähde: Tilastokeskus