svenska.yle.fiSolarplexus
Solarplexus
Solarplexus
FST5 webbsidor A-Ö | FST5 Programguide | Information om FST5 | Digital-TV | Kontakta FST5 | YLE Programtablå
Gå till första sidan

Sök i Solarplexus
  ANDNING - FRåN öSTERLäNDSK FILOSOFI TILL VäSTERLäNDSK VETENSKAP 
Andning - från österländsk filosofi till västerländsk vetenskap | Studiodiskussion om andningens betydelse | Kurs i andning - Art of Living | Institutet för arbetshygien forskar i andning | Intressanta länkar |
Andning - från österländsk filosofi till västerländsk vetenskap
24.11.2003

Att andas lätt och lugnt är kroppens eget botemedel mot stress. Det är därför oförståeligt att man inom hälsovården inte lär ut riktigt andning som förebyggande metod. För i dag kan man vetenskapligt bevisa hur ett förändrat andningsmönster inverkar på centrala kroppsfunktioner.
Det är inte endast stressade personer som har nytta av att lära sig andas rätt. Andningsövningar har visat sig effektiva också vid rehabilitering av olika patientgrupper, bl.a. infarkt-, astma-, migrän-, depressions- och panikångestpatienter. Personer med sömnproblem har kunnat lämna bort sina sömntabletter, folk med matsmältningsproblem har fått tarmfunktionen i gång igen, osv,osv.
Fil.dr. Bo von Schéele från Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin i Stockholm och skådespelare och utbildare Marina Motaleff i solarplexusstudion anser att andning är något som borde läras ut redan i skolor och daghem och undrar varför så inte redan nu sker.

redaktör och programvärd: Melita Tulikoura

Till början av sidan
Bo von Schéele (YLE/FST Solarplexus)Studiodiskussion om andningens betydelse
Bo von Scheele, fil.dr. från Institutet för Psykofysiologisk Beteendemedicin i Stockholm skulle ursprungligen bli musiker och var utbildad pianist och dirigent. Men p.g.a. stress, med förlamning som följd, och panikattacker kunde han aldrig slå in på den banan. Han började i stället jobba som musiklärare. Men eftersom hans intresse för alltid hade väckts vad gäller sambandet mellan vårt psyke och vår kropp, så började han studera psykologi och senare psykofysiologi. Där klarnade det snabbt att andningen har en central uppgift. Han såg att vi med vår andning kan reglera en stor del av det som sker i kroppen.
Alltså började han forska i stress och andning.
I dag har Bo von Schéele utarbetat AIRPAS, ett laboratorium i datorstorlek, där vi själva via en skärm kan följa med vad som händer i kroppen då vi ändrar vår andning.
På skärmen kan vi bl.a. följa med hjärtfrekvens, andningsfrekvens, koldioxidhalt iutandningsluften och temperaturen i ytblodkärlen i händerna.
Då vi andas fel, p.g.a. stress eller av andra orsaker så blir det fel.
T.ex. då en person hyperventilerar, dvs andas väldigt häftigt i panik för att få syre, så händer det precis tvärtom! Personen får MINDRE syre.

Varför då?

Jo, då man hyperventilerar får kroppen får lite koldioxid, vilket innebär att cellerna inte längre kan tillgodogöra sig det syre som personen andas in. I stället bildas det mjölksyra, som är ett gift, som får musklerna att krampa och som borde bort. Men utan syre kan kroppen inte göra sig av med mjölksyran.
En häxcirkel har bildats.
Vad som behövs är mer koldioxid.
Därför är den bästa medicinen för en hyperventilerande person att andas i en påse, där det efter några utandningar bildas koldioxid.

Ett annat sätt att andas fel är ytlig andning, då det bildas för mycket koldioxid. Så andas man t.ex. i hotande situationer, då man utsätt för aggressioner från omgivningen. Det kan man återställa via långa lugna djupandningar.

Bo von Schéele och hans medarbetare bade forskar och går ut i “verkligheten” i skolor och på arbetsplatser. Resultatet är nedslående. Det är en överraskande stor andel av det svenska folket som (enligt preliminära undersökningar) inte andas rätt. Scheele har grundat mottagningar dit folk får komma för att få diagnos och förklaring till varför de har sina besvär. Sedan får de ett träningsprogram och kan redan efter några besök själva korrigera sin andning.

Vad finns det för sjukdomstillstånd, som förbättrats efter andningsövningar?
Det är nästan ruskigt, säger Bo von Schéele, för det är nästan obegränsat när det gäller stressrelaterade besvär! Med rätt träning, riktig föda, motion, tankar och andning kan man åstadkomma nästan vad som helst. Många patienter på mottagningen har kommit dit med totalt kaos i hjärtverksamheten, säger von Schéele och på bara ett par minuter kan en del av dem korrigera det.

von Schéeles utsago verifieras av en holländsk undersökning (van Dickson) där man delade in hjärtpatienter som hade haft infarkt i två grupper. Den ena gruppen ordinerades andningsövningar, kontrollgruppen inte. I andninggruppen fick ingen ny infarkt. I kontrollgruppen var det 7 av 12 som fick ny infarkt!
I dag hör andningsövningar naturligt till terapi för hjärtpatienter i Holland.

Kontakt till Stress Medicine/Bo von Schéele:
bo.von.scheele@pbmstressmedicine.se


Marina Motaleff är skådespelare och utbildare i att uppträda, tala och röra sig. Andningen har också för henne fått en central roll. Hon gick själv hos yogin Tuure Ara, som lärde henne joga och andning. Det tog tre år, säger Marina, jag var ett besvärligt fall… med mycket spänningar och motstånd. Men då det släppte så släppte allt annat också. Efter det har jag kunnat korrigera spänningstillstånd hos mig själv med hjälp av andningen, sager Marina Motaleff.

Marina lär huvudsakligen ut ett riktigt muskelarbete för andning, där hon tänjer och sträcker muskler. Hon kollar kroppshållningen och korrigerar den, hon tittar på hur vi håller bröstkorgen och axlarna, på var spänningarna i nacke och axlar finns. Som metod använder Marina Pilatesträning och tar med inslag av Alexanderteknik och andra metoder, som visat sig vara nyttiga i sammanhanget.
Hon lär ut en metod för att behärska användningen av diafragmat ,mellangärdet, som vi, enligt Marina, också har mellan benen! Då vi andas rätt, lyfts och sänks nämligen två muskellager, ett under bröstkorgen, det andra i bäckenbottnet. Eftersom diafragmat skjuter undan magen och inälvorna då det rörs, så medför andningen också gymnastik för tarmarna.
I synnerhet kvinnor har märkt att deras matsmältning har börjat fungera igen efter att de lärt sig andas rätt. Slaggämnen rensas ut ( vilket verifierats av forskningen, se inslag!!!) och musklarna slutar krampa.

emailkontakt till Marina Motaleff: motska@surfeu.fi

Quickfix enligt Marina: Djupandas på balkongen varje morgon 10 gånger! Det gör susen och syret bara rusar omkring i alla celler…

Quickfix enligt Bo: Lägg dig på rygg med en rispåse på magen och armarna uppåt under huvudet. Då lägger sig andningen automatiskt på rätt sätt. GÖR DET!!!

ARISTOTELES: Excellenta beteenden är inte en tillfällighet utan en vana.

redaktör: Melita Tulikoura

Till början av sidan
Kurs i andning - Art of Living
Art of Living är en ideell non-profit indisk organisation som lär ut gammal visdom börjande med riktig andning.


De andningsmetoder, som visas i Solarplexus, är av urgammalt ursprung och praktiseras fortfarande aktivt inom den indiska medicinen, ayurveda.
I inserten visas den så kallade 3-stegs pranayama och bastrika samt udjai-andningen, som effektivt bidrar till att kroppen avstressas.

I 3-stegspranayama görs djup bukandning medan man händerna håller lätt tryckta emot först mellangärdet vid midjan, sedan armhålorna och sist axlarna så att armbågarna pekar rakt uppåt. (bilder!)
Man andas in – håller andan – andas ut.


Särskilt effektiv blir övningen då man använder udjai – andning, dvs så att man gör ett litet motstånd inne i halsen – så som man gör varje natt då man sover, en snarkning utan ljud . Det viktiga är att utandningen blir passiv, så att man bara låter den ske. Då slappnar bukmuskulaturen av och andningen blir småningom den rätta.
Bastrika är svår att beskriva i ord, men ett forsök:

Håll nävarna knutna och armarna böjda, så att armbågarna befinner sig ungefär vid midjan och de knutna nävarna vid axlarna, framåtvända. Sträck sedan, vid en kraftig inandning, armarna rakt uppåt och räta samtidigt ut fingarna. Vid snabb utandning dras armarna tillbaka till utgångsläget och händerna knyts. Upprepa flera gånger, håll en minuts paus och gör serien på nytt.

Art of Living håller numera kurser också i Finland och för mer information kan man kontakta:

Janne Murto
jannemurto@hotmail.com tel. 0400 608960

Jarno Tenhunen
jarno_tenhunen@hotmail.com tel. 050 4626678
Anne-Mari Vihilä har under ett par år lärt ut gammal indisk andningsteknik i Sverige där hon bor, men också sedan i våras i Finland där det numera finns ett par hundra personer, som gått kursen.

Kursen, där andningsövningar varvas med livsfilosofi, räcker ett veckoslut eller några kvällar under en veckas tid. Solarplexus´ representant var med på en av kurserna, och var mer eller mindre såld. Metoden är enkel och effektiv och gav omedelbara resultat vad gällde välbefinnande. Nattsömnen blev bättre, det var lättare att orka med de dagliga sysslorna och stressymptomen minskade. Det BLEV lättare att andas! Vad som var medicinskt bevisbart och vad som var placebo förblev oklart, men det spelar ingen roll. Den subjektiva upplevelsen var odelat positiv.

Många deltagare i kursen rapporterade nya upplevelser:
Två astmapatienter fick färre symptom och kunde minska sin medicinering. En (Janne Murto), som hade gjort andningsövningar i över ett halvår , hade botats från en kronisk bihåleinflammation, från andra upprepade infektioner som hade pågått i månader, från ett värkande ben…

Det kändes för en kritisk redaktör svårt att svälja omedelbart, men en djupdykning i andningsforskning visar bl.a. att riktig andning påverkar syra-basbalansen och ämnesomsättningen och rensar ut slaggämnen ur kroppen. Janne ändrade samtidigt hela sin livsföring och började leva hälsosamt. Allt detta tillsammans gjorde det som antibiotika inte hade lyckats med. Han blev frisk. Eftersom han är musiker, blåsare, innebar andningsövningarna att hans lungkapacitet förbättrades och det blev lättare spela.
Janne Murto är rektor för Pop- och Jazzkonservatoriet i Åggelby och ansvarar för en stor personal. I dag klarar han, via andingsövningarna, galant av den press och stress detta innebär.

Alla kursdeltagare rapporterade mindre trötthet efter bara några dagar.
Ett par av dem hade besökt Art of Living i Indien och hade på ort och ställe bekantat sig med organisationens filosofi och dess grundare Sri Sri Ravi Shankar.
Hela metoden visas inte i solarplexusprogrammet. För det krävs deltagande i en Art of Living-grundkurs.

redaktör: Melita Tulikoura

Till början av sidan
Institutet för arbetshygien forskar i andning
På Institutet för arbetshygien följer man upp hur vår organism reagerar på stress. Det gör man genom att följa med andningen. Andningen i sin tur påverkar alla våra vitala funktioner bl.a. hjärtfrekvens och blodtryck.


Hur kroppen reagerar på en avslappnad eller en ansträngd andning följer man med på en datormonitor.
Avsikten är att följa upp olika behandlingsformer för att se om de ger önskade resultat. Andningsövningar har visat sig vara en effektiv medicin.

Harri Lindholm, specialläkare på Institutet för arbetshygien:

“Andningen påverkar i första hand hjärtat och dess funktioner, bl.a. blodtrycket.
Andningen är dessutom en av mänskans viktigaste mekanismer då det gäller att justera kroppens bas- och surhetsbalans, d.v.s. ämnesomsättningens tillstånd. Då vår kropp blir antingen för sur eller för basisk reagerar andningen starkt på det och strävar till att balansera sådana förändringar.

Alla organ behöver syre. Så om inte lungorna fungerar och ger organen den syremängd de behöver så blir hela organismens välbefinnande försämrat. All energiproduktion i kroppen försämras om inte andningen fungerar bra.

Man har egentligen alltid varit medveten om att andningen påverkar hälsan. Men hur den gör det har man inte kunnat påvisa. Enligt nya forskningsresultat har man kunnat påvisa två kategorier där andningen påverkar organismen ofördelaktigt.
Den ena är den då man andas väldigt ytligt. Då samlas det för mycket koldioxid i organismen. Det kan resultera I att man reagerar med panikångest.

Den andra kategorin av ogynnsam andning är den då man andas för kraftigt. Det kan resultera i hyperventilering, som i sin tur påverkar organismen på ett ofördelaktigt sätt.

Både då man andas för ytligt och då man andas för kraftigt leder det till symptom som ofta är psykiska. Symptomen kan sedan variera från lindrig ängslan till våldsam panikångest. Och till saken hör att övriga stress symptom förstärks.

Man skulle naturligtvis lova för mycket om man sade att man kunde bota t.ex. post traumatisk stress med andningsövningar. Men man kan däremot med säkerhet säga att man kan lindra den. Om man med andningens hjälp kan lindra de fysiska symptomen så är det lättare att angripa vad som ligger bakom dem.

Vi har egna erfarenheter av att mänskor har ersatt sin sömnmedicin med andningsövningar. Också mänskor som länge varit beroende av sina piller för att kunna sova har somnat efter att de gjort sina andningsövningar.”

redaktör: Maria Pörtfors

Till början av sidan
Intressanta länkar
» Stress Medicine
» Art of Living
» artikel: Frigörande andning
» artikel: Andningens betydelse
» artikel: Andning är livl
» Andning Info
» Wäxthuset
» ISARP
Int. Society for the advancement of respiratory Psychophysiology

» International breathwork organisation
» Övervikt ger försämrad andning vid sömnapné (Uppsala Universitet)
» Steven Flam: Breathing Coordination
» Andningsförbundet/ Hengitysliitto Heli
» Andningsförbundet/ Hengitysliitto Heli: hyvä hengitys (svenska)
» Pilatesmetoden
» Method Putkisto
» Pilates Sverige
» Allergia- ja Astmaliitto
» Institutet för arbetshygien
» Breathing Coordination Net


Till början av sidan