Kahdelle syytteet WinCapita-pääjutussa - kolmen osalta syyteharkinta siirtyy

5.11.2010

Sijoitusklubi WinCapitaa koskevan rikosasian ns. pääjutussa on jätetty 5.11.2010 haastehakemus Vantaan käräjäoikeuteen (syyttäjän asianro R 10/2769, käräjäoikeuden asianro R 10/2980). Syytteen saa kaksi henkilöä, joista toinen on Hannu Kailajärvi. Epäillyt teot ovat törkeä petos sekä rahankeräysrikos. Toisen vastaajan, naishenkilön, osalta syyttäjä esittää toissijaisesti syytettä avunannosta kyseisiin tekoihin.

Syyte törkeästä petoksesta perustuu siihen, että GiiClub, WinClub ja WinCapita -nimillä toimineen klubin toiminnasta ja sen tulojen muodostumisesta olisi annettu väärää tietoa suurelle määrälle jäseniä ja siten saatu heidät sijoittamaan klubiin rahaa. Syyte rahankeräysrikoksesta perustuu siihen, että klubin suorittama rahankeräys jäseniltä olisi järjestetty pyramidipelin muodossa.

Epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Esitutkintapöytäkirjassa olleista viidestä henkilöstä kolmen osalta syyteharkintaratkaisu siirtyy myöhemmäksi.

WinCapitan toimintaan osallisia kohtaan on vireillä useita rikosasioita eri puolilla Suomea. Esitutkinnassa on kuultu yli 3300 henkilöä, joista pääosa asianomistajan asemassa. Klubin jäsenet ovat esitutkinnassa ilmoittaneet vahingoikseen tähän mennessä yli 42 miljoonaa euroa.

Esitutkinnassa korvausvaatimuksia on esittänyt yli 2200 henkilöä ja heidän esittämiensä korvausvaatimusten yhteismäärä on tällä hetkellä yli 37 miljoonaa euroa.

Syyttäjä ei edusta asianomistajia oikeudenkäynnissä, koska se aiheuttaisi olennaista haittaa rikosasian käsittelylle johtuen asianomistajien suuresta määrästä sekä vaatimusten edellyttämän lisänäytön esittämisen tarpeesta.

Käräjäoikeus tulee ilmoittamaan korvausvaatimuksia esittäneille toimintatavasta, jolla he voivat saada korvausvaatimuksensa oikeudenkäynnissä tutkittavaksi. Käräjäoikeudelta saadun ennakkotiedon mukaan mahdolliset korvausvaatimusoikeudenkäynnit tullaan käsittelemään erillään varsinaisen rikosasian oikeudenkäynnistä. Vantaan käräjäoikeus tiedottaa asian jatkokäsittelyn vaiheista tarkemmin julkisuuteen ja erikseen asianosaisille.

Hannu Kailajärvi on käräjäoikeuden määräämässä matkustuskiellossa, ja käräjäoikeudelle on esitetty vaatimus asian käsittelyn julistamiseksi kiireelliseksi.

Haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkiseksi aikaisintaan asian oltua esillä käräjäoikeuden istunnossa.

Lähetä linkki

Esitysaika

Poliisi-TV on talvitauolla. Tervetuloa seuraamme taas maaliskuussa.

YLE Areena

YLE Areena


Ohjelma on nähtävissä Areenassa 7 päivän ajan tv-esityksen jälkeen.
> AreenaanMuualla Yle.fi:ssä