Nokian vesikriisin poliisitutkinta valmistumassa

19.11.

Pirkanmaan poliisi on saamassa Nokialla loppuvuodesta 2007 sattuneen
vesijohtoverkoston saastumiseen liittyvän poliisitutkinnan valmiiksi.
Nokian Kullaanvuoren jätevesipuhdistamolla 28.11.2007 avattu laiton
yhdysputki aiheutti teknisen veden pääsyn vesijohtoverkostoon seurauksella,
että tuhannet ihmiset sairastuivat eriasteisiin vatsatauteihin.

Tutkinnan tässä vaiheessa poliisin on tarkoitus kerätä henkilö- ja
omaisuusvahinkoja kärsineet tahot. Esitutkintalain mukaan poliisin tulee
esitutkinnan aikana selvittää mm. rikoksella aiheutettu vahinko ja
asianomistajan mahdollinen yksityisoikeudellinen vaatimus.
Asianomistajaksi katsotaan henkilö tai taho, jolle on veden pilaantumisesta
koitunut konkreettinen henkilö- tai omaisuusvahinko.
Ensisijainen korvausvastuu on tässä tapahtumassa ollut Nokian kaupungilla
työnantajana kun kaupungin työntekijän huolimattomuudella on aiheutettu
vahinkoja.
Nokian kaupunki ja kaupungin vastuuvakuutus on jo korvannut aiheutettuja
vahinkoja, joten aikaisemmin korvatuista asioista ei voi hakea uudelleen
korvausta.

Vahingon kärsineillä on toki mahdollisuus vaatia tekoon syyllistyneille
rangaistusta.
Asiaa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena, joka on virallisen
syytteen alainen rikos. Tämä tarkoittaa sitä, että syyttäjä ajaa syytettä
vaikkei asianomistaja vaatisikaan omasta puolestaan rangaistusvaatimusta.

Poliisi pyytää sairastuneita ja vahingon kärsineitä, jotka katsovat itsensä
tässä asiassa asianomistajiksi ja jotka katsovat, että asiaa heidän
osaltaan tulisi oikeudessa käsitellä, ilmoittamaan siitä poliisille
kirjallisesti.

Poliisi ei ole tutkinnassa saanut tarkkaa selvyyttä siitä, kuka aikanaan on
asentanut Kullaanvuoren jätevesipuhdistamolle sen yhdysputken, mikä
mahdollisti puhdistetun jäteveden pääsemisen käyttövesiverkostoon. Putken
asentaminen ajoittuu jopa 20 vuoden päähän mutta kuitenkin
jätevesipuhdistamon laajentamisen 1987-88 jälkeiseen aikaan.
Mikäli jollain on yhdysputken asentamiseen liittyvää tietoa, poliisi pyytää
heitä ilmoittamaan siitä poliisille.

Lähetä linkki

Esitysaika

Poliisi-TV on talvitauolla. Tervetuloa seuraamme taas maaliskuussa.

YLE Areena

YLE Areena


Ohjelma on nähtävissä Areenassa 7 päivän ajan tv-esityksen jälkeen.
> AreenaanMuualla Yle.fi:ssä