Tutkintalautakunta: Puoliautomaattipistoolit kerättävä pois

 

 

Kuva: YLE

17.2.2010

Kauhajoen koulusurmia selvittänyt tutkintalautakunta suosittaa puoliautomaattisten käsiaseiden kieltämistä ja aselupaehtojen tiukentamista. Myös koulujen mielenterveystyötä on terästettävä ja viranomaisten yhteistyötä lisättävä. Tutkintalautakunta luovutti raporttinsa keskiviikkona oikeusministeri Tuija Braxille.

Toissa vuoden syyskuussa 22-vuotias ammattikorkeakoulun opiskelija ampui Kauhajoella koulussaan yhdeksän oman opiskelijaryhmänsä oppilasta, opettajan ja lopuksi itsensä. Hän myös sytytti rakennuksessa useita tulipaloja.

Tekijä käytti pienikaliiperista, mutta silti suuret vahingot mahdollistavaa itselataavaa eli puoliautomaattista ampuma-asetta. Koulusurmien tekijä sai aseluvan helposti, ja myös myöhemmässä poliisin puhuttelussa hänen katsottiin soveltuvan aseen haltijaksi.

Puoliautomaattipistoolit kiellettävä ja kerättävä pois
Tutkintalautakunnan mukaan turvallisuus ei voi perustua siihen, että aseluvan hakijan mahdolliset rikolliset aikeet varmuudella havaittaisiin poliisin tai lääkärin haastattelussa.

- Kaikki sellaiset käsiaseet, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, kerätään pois esimerkiksi maksua vastaan eikä uusia hankkimislupia näille aseille myönnetä, lautakunta suosittaa.

Muiden aseiden osalta lautakunta esittää lupaehtojen tiukentamista niin, että aseen hallussapidon ikäraja nostetaan 20 vuoteen, luvista tehdään määräaikaisia ja luvan saajalta edellytetään vähintään kahden vuoden ampumaharrastusta.

Mielenterveystyötä terästettävä
Lautakunnan mukaan Kauhajoen surmatyö oli pitkän kehityksen ja monien seikkojen seurausta.

- Tekijä oli kärsinyt kiusaamisesta, hänellä oli mielenterveysongelmia ja hän ihannoi koulusurmia, raportissa todetaan.

- Ystävät tiesivät, että hänellä on ase ja jotkut heistä olivat huolissaan asiasta. Tiedot eivät kuitenkaan siirtyneet läheisille aikuisille tai opiskelijahuoltoon eikä kenelläkään ollut kokonaiskuvaa tekijän tilanteesta.

Nuorten mielenterveyshoidon kehittämiseksi tutkintalautakunta suosittaa, että alle 23-vuotiaille ei aloiteta mielenterveyslääkehoitoa ilman psykiatriaan tai nuorten psyykenlääkehoitoon perehtyneen lääkärin tutkimusta.

Lautakunta esittää lisäksi opiskelijoiden mielenterveystyön vahvistamista sekä pakollisia terveystarkastuksia myös opiskelijoille.

Turvaohjeistus ja yhteistyö kuntoon
Tapahtumakoulussa Kauhajoella oli tehty paljon turvallisuussuunnittelua ja varauduttu erilaisiin onnettomuustilanteisiin.

Yleisesti ottaen turvallisuussuunnitelmia koskeva ohjeistus kouluissa on kirjavaa.

- Koulujen turvallisuussuunnittelun toimivuutta edistäisi se, että eri ohjeistukset keskitettäisiin yhteen säännöllisesti päivitettävään asiakirjaan. Helposti opittavat, esimerkiksi taskukokoisena opiskelijoille jaettavat toimintamallit eri tilanteisiin olisivat eduksi, lautakunta toteaa.

Viranomaisten yhteistoimintaa tulisi kehittää luomalla poliisille, pelastustoimelle ja ensihoidolle yhteiset toimintasuunnitelmat. Myös ennalta ehkäisevää turvallisuustyötä viranomaisten tulisi tehdä yhdessä.

Kauhajoen koulusurmat aiheuttivat mittavan psykososiaalisen tuen tarpeen monelle paikkakunnalle. Tapahtuma kosketti suurta joukkoa ihmisiä, jotka tarvitsivat sekä henkistä tukea että apua käytännön asioiden hoitamisessa.

- Vastaavanlaisten suurten kriisien varalta on oltava käytössä suunnitelmat ja voimavarat, jotta kaikki saavat tarvitsemansa tuen, lautakunta kiteyttää.

YLE Uutiset / Ari Mölsä

Lähetä linkki

Esitysaika

Poliisi-TV on talvitauolla. Tervetuloa seuraamme taas maaliskuussa.

YLE Areena

YLE Areena


Ohjelma on nähtävissä Areenassa 7 päivän ajan tv-esityksen jälkeen.
> AreenaanMuualla Yle.fi:ssä