Kanavaesittely

Takaisin

Kanavahakuohje

Katsotko YLE Teemaa edelleen kanavapaikalta 9. YLE Teema muutti 2.2.2009 kanavapaikalle 7, ja tämä tarkoittaa, että kanavahaku on tehtävä digiboksissa uudelleen. Joissakin laitteissa tämä tarkoittaa tehdasasetusten palauttamista.

Digilaitteen merkistä ja mallista riippuen käyttöliittymä on aina erilainen. Ei ole mahdollista antaa yhtä yleispätevää ohjetta kaikille käyttäjille kuinka kanavahaku tehdään. Kaikkien laitteiden mukana kuitenkin toimitetaan käyttöohje molemmilla kotimaisilla kielillä. Käyttöohjeessa kuvataan selkeästi ja yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet.

Yksinkertainen perusohje kanavahaun tekemisestä, riippuen laitteen ominaisuuksista:

1. Osa digisovittimista ja -televisioista päivittää automaattisesta kanavanipuissa tapahtuvat muutokset. Tällöin laitteesta ja sen mallista riippuen tv:n ruutuun tulee ilmoitus "Haluatko päivittää kanavalistan" tms. Kun OK-näppäintä painetaan, laite suorittaa päivityksen ja kanavalista on taas ajan tasalla.

2. Osa laitteista taas vaatii että käyttäjä tekee kanavahaun uudelleen. Laitemerkistä- ja mallista riippuen toimitaan seuraavasti.
-Siirrytään päävalikkoon painamalla MENU (laitemerkistä riippuen voi olla myös Options tai Opt).

-Valikossa siirrytään "Asennus" tai "Kanavat" alavalikkoon ja painetaan OK.

-Laitteesta riippuen voidaan valita automaattinen tai manuaalinen haku. Suositus on automaattinen haku. Valitaan vaihtoehto ja painetaan OK.

-Laite hakee ja virittää kanavat. Tämä kestää puolesta minuutista useaan minuuttiin.

-Kanavahaulla löytyy sekä televisio- että radiokanavia
-Kun laite ilmoittaa että haku on valmis, kanavat tallennetaan muistiin painamalla OK-näppäintä

-Tallennuksen jälkeen laite on käyttövalmis.

-Takaisin katselutilaan pääsee painamalla EXIT tai RET-näppäintä.

3. Joissakin tapauksissa laite voi vaatia uudelleenasentamista. Tämä tarkoittaa, että laite pitää palauttaa tehdasasetuksiin ja kaikki käyttöominaisuudet pitää määritellä uudestaan.
Näitä ovat valikkojen kieli, kellonaika, ääni, tekstityskieli, kanavahaku ja kuvasuhde.

Käyttöohjeesta löytyy ohjeet myös tätä varten. MENU-valikosta valitaan kohta "asennus", "käyttöönotto" tai "alkuasetusten palautus" ja painetan OK.

Tämä toimenpide on hieman suuritöisempi ja sivuseurauksena on että kaikki ajastukset ja suosikkilistat menetetään.

Takaisin