Hae yle.fi:stä:

 
Tekstiversio | Tekstikoko: + / -
 
 
 

YLE-kirjautuminen

 
 
 
 
Murroikäisten opettajat
 

Murrosikään ja kouluun liittyvät muutokset saattavat olla oppilaalle rankkoja silloin, kun he siirtyvät peruskoulun alaluokalta yläluokalle.

Tiina Lehtinen, uskonnon ja terveystiedon opettaja Viikin normaali-koulusta Helsingistä sekä Matin ja Liisan koulussa Lapinlahdella opinto-ohjaajana toimiva Raimo Heikkinen työskentelevät murrosikäisten nuorten parissa. Murrosikä on normaaliin elämään kuuluva kehitysvaihe ja uuteen elämänvaiheeseen liittyy ristiriitojen kautta kasvaminen ja kehittyminen. Nuoruuden kehitys etenee jokaisella yksilöllistä tahtia ja toisilla murrokset ovat voimakkaampia kuin toisilla. Murrosikä ja kouluun liittyvät muutokset osuvat usein päällekkäin, ja tämä lisää nuoreen kohdistuvia paineita.

Tiina Lehtinen on seitsemännen luokan luokanvalvojana huomannut, että syyslukukausi kuluu uusien ystäväpiirien ja ryhmien jäsenten roolien hakemisessa. Uusia opettajia saattaa yläluokan oppilaalle tulla jopa parikymmentä, ja jokaisella on omat työtapansa. Hän kokee luokanvalvojana olevansa emo, joka auttaa sopeutumista. Luokanvalvojan vastuulla on myös yhteydenpito koteihin.

Opinto-ohjaaja Raimo Heikkinen käy valistamassa kuudesluokkalaisia muutoksista jo ennakkoon. Hän pyytää seitsemäsluokkalaisia kirjoittamaan kauden alussa toiveistaan ja tavoitteistaan kirjeen itselleen ja toisen kirjeen opinto-ohjaajalle. Kirjalliset selvitykset auttavat hahmottamaan yläluokkien tehtävää kohti jatko-opintoja ja tulevaa ammattia. Heikkisen mukaan sadasta oppilaasta noin viidellä on pahempia ongelmia kouluun sopeutumisessa, muilla yläluokat sujuvat lähes ongelmitta. Monet arvostavat, jos opettaja pitää kuria ja työrauhaa yllä.

Vanhempien ja koulun yhteistyö yleensä vähenee yläluokille siirryttäessä, vaikka se haastateltavien mielestä voisi pikemminkin lisääntyä. Lehtinen kannustaakin vanhempia ottamaan yhteystiedot talteen ja rohkeasti keskustelemaan ja vertaamaan, miten itse kunkin kotona murrosikäisen kanssa hankalia tilanteita ratkotaan. Heikkinen muistutti, että sähköpostin välityksellä on helppo kysyä opinto-ohjaajaltakin apua aina, kun jokin asia askarruttaa murrosikäisen elämässä.

Lapinlahdella on kokeiltu hyvällä menestyksellä moniammatillista yläluokkalaisten ohjausta. Kerran kuukaudessa oppilashuoltoryhmä ja muut nuorten parissa paikkakunnalla toimivat henkilöt kokoontuvat yhteen ja käyvät läpi ajankohtaisia asioita. Esimerkiksi nuorisotyöntekijä on yhteistyössä mukana siten, että hän ohjaa ja valvoo läksyjen tekoa nuorisotalon tiloissa. Jos läksyjen teko ei kiinnostaa, saattaa napsahtaa porttikielto nuorisotalon huvituksiinkin Ensin työ, sitten hupi –periaatteella.

Tiina Lehtinen on iloinen siitä, että terveystieto on jälleen yläluokkien opetusohjelmassa. Elämäntapahäiriöt ovat lisääntyneet murrosikäistenkin keskuudessa ja terveystiedon avulla opetellaan elämänhallintaa. On tärkeää opastaa nuorta syömään, liikkumaan ja nukkumaan kunnolla, jotta he fyysisesti jaksaisivat paremmin. Tärkeää on myös opastaa ihmissuhdetaitoja ja vuorovaikutusta.

Tiina Lehtinen on yhdessä aviomiehensä kanssa koonnut Mikä mättää –opaskirjan opettajille ja vanhemmille (Edita), ja hän on myös yksi terveystiedon Syke 7-9 –kirjan kirjoittajista. Raimo Heikkinen on puolestaan kirjoittanut oppilaanohjaukseen ja ammatinvalintaan liittyviä Futurix+ -kirjoja (Otava).


toimittaja Hilla Blomberg