yle.fiElävä arkisto /

Hakutulos

Hakuehdoilla löytyi 5 artikkelia tai teemaa.

Ett gammalt troll på Iniö (1984)

Iniö är en av Finlands minsta kommuner. Den består av över 1000 skär och holmar. På en av dem bor 77-åriga Astrid Eskills alldeles ensam.

1 audioleike


Spöken och troll i skärgården (1984)

Tron på troll och spöken var inget ovanligt i det tidiga 1900-talets skärgårdssamhällen. Astrid Eskills berättar här om gamla seder och gammal folktro på Iniö.

1 audioleike


Byaskvaller och Herrens ord (1984)

Kyrkan har spelat en stor roll i skärgårdens byar genom tiderna. I början av 1900-talet var kyrkan det enda stället där det gick att lära sig läsa. Samtidigt gav gudstjänsterna också tillfälle att skvallra och träffa bekanta från andra byar.

1 audioleike


Säterliv på Salmis (1984)

Livet som femtonåring i Åbolands skärgård såg betydligt annorlunda ut för 100 år sedan, än det gör i dag. Då skickades gårdarnas unga flickor ut på holmar över somrarna för att mjölka och ta hand om korna.

1 audioleike


Sällsamma historier och folktro i Åboland (1964)

I fyra program berättar gamla skärgårdsbor om folktro och vidskepelse i Åboland. Vi får höra om hemsökelse, drakeldar, maror och spökholmar.

4 audioleikettä