Akuutti - Terveyttä, tietoa, tunteita

YLE

 

YLE A-Ö

teksti-tv s.374 tekstitys s.334

Akuutin LINKIT

Yleisradio ei vastaa linkattujen sivujen sisällöstä.


linkit

Sosiaali- ja terveysalan linkkejä

Kansanterveysjärjestöt

Maailman terveysjärjestö
www.who.ch

Kansanterveyslaitos
www.ktl.fi

Työterveyslaitos
www.ttl.fi

Hengitysliitto HELI ry
www.hengitysliitto.fi

Samfundet Folkhälsan rf
www.folkhalsan.fi

Suomen Syöpäyhdistys ry
www.cancer.fi

Suomen Sydänliitto ry
www.sydanliitto.fi

Muut sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestöt

Kansaneläkelaitos
www.kela.fi

Aseman lapset ry
www.asemanlapset.fi

Mannerheimin lastensuojeluliitto ry
Toinen Linja 17, PL 141 00531 HKI
puh. 09 3481 1500
www.mll.fi

Non Fighting Generation ry
www.nonfighting.fi

Nyyti ry
www.nyyti.fi

ProMama ry
www.promama.fi

Ryhmätyö ry
www.kolumbus.fi/ryhmatyo

Suomen mielenterveys seura ry
www.mielenterveysseura.fi

Sexpo säätiö
www.health.fi/sexpo

Keskusjärjestöt

Väestöliitto
www.vaestoliitto.fi

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry
www.stkl.fi

Terveyden edistämisen keskus
www.health.fi

Lastensuojelun Keskusliitto
Armefeltint. 1, 00150 HKI
puh. 09 329 6011
www.lskl.fi

Liikenneturva
www.liikenneturva.fi

Mielenterveyden keskusliitto
Malmin kauppatie 26, 00700 HKI
puh. 09 351 600
www.mtkl.fi

Vanhustyön keskusliitto
www.vanhustyonkeskusliitto.fi

Ehkäisevän päihdetyön järjestöt

Päihdelinkki
www.paihdelinkki.fi

A-klinikkasäätiö
www.a-klinikka.fi

Raittiuden Ystävät ry
www.raitis.fi

Finlands Svenska Nykterhetsförbund rf
www.fsn-mhf.fi

Irti Huumeista ry
www.irtihuumeista.fi

Terveys - Hälsan ry
www.terveysry.fi

Elämäntapaliitto ry
www.elamantapaliitto.fi

Myllyhoitoydistys ry
www.myllyhoito.fi

Sosiaali- ja terveysalan ym. ammattijärjestöt

Suomen farmasialiitto ry.
www.farmasialiitto.fi

Terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö
www.tehy.fi

Suomen Hammaslääkäriliitto
www.hammasll.fi

Suomen Lääkäriliitto
www.laakariliitto.fi

Suomen Fysioterapeuttiliitto ry.
www.fysioterapia.net

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry
www.ravitsemusterapeuttienyhdistys.fi

Suomen sairaanhoitajaliitto
www.sairaanhoitajaliitto.fi

Suomen Kätilöliitto
www.suomenkatiloliitto.fi

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto
www.stal.fi

Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto
www.kopteri.net/koti/harri.lipponen/liitto.htm

Suomen Ensihoitajaliitto
www.sehl.fi

Potilas- ja omaisjärjestöt

Potilasvakuutuskeskus
Bulevardi 28, 00120 HKI
puh. 09 680 401
www.vakes.fi/pvk

Allergia- ja astmaliitto
Paciuksenkatu 19, 00270
puh. 473 351
www.allergia.com

Suomen Marfan-yhdistys
www.marfan.fi

Suomen Meniere-liitto ry.
www.suomenmeniereliitto.fi

Diabetesliitto
www.diabetes.fi

Iholiitto, ihopotilasjärjestöjen keskusliitto
www.iholiitto.fi

Invalidiliitto ry
Kumpulantie 1 A, 00520 HKI
puh 09 613 191
www.invalidiliitto.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh 03 240 3111
www.kvtl.fi

Kehitysvammaliitto
Viljat 4 A, 00700 HKI
puh 09 348 090
www.kehitysvammaliitto.fi

Psoriasisliitto ry
Frederikink. 27 A, 00120 HKI
puh 09 4780 1170
www.psori.fi

Reumaliitto
www.reumaliitto.fi

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
www.stroke.fi

Alzheimerin keskusliitto ry
Luotsikatu 4 E, 00160 HKI
puh. 09 622 6200
www.alzheimer.fi

Suomen diabetesliitto
www.diabetes.fi

Suomen keliakialiitto ry
www.keliakia.org

Suomen Neurofibromatoosiyhdistys ry
www.nf-yhdistys.org

Epilepsialiitto
Malmin kauppatie 26, 0700 HKI
puh. 09 350 8230
www.epilepsia.fi

Kuurojen liitto
Ilkant. 4, PL 57 00401 HKI
puh 09 58 031
www.kl-deaf.fi

Näkövammaisten Keskusliitto
Mäkelänk. 50, 00510 HKI
puh 09 396 041
www.nkl.fi

Pelastakaa lapset ry
Lapinrinne 2, PL 177 00181 HKI
puh 09 4135 5400
www.pela.fi

Potilasvahinkolautakunta
Hietalahdenkatu 8 A, 00180 HKI
puh. 09 7002 9301
www.pvltk.fi

Suomen Kilpirauhasliitto ry
www.kolumbus.fi/kilpirauhasliitto

Suomen kuurosokeat ry
www.kuurosokeat.fi

Suomen cp-liitto
www.cp-liitto.fi

Suomen mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi

Suomen MS-liitto
www.ms-liitto.fi

Suomen Parkinson-liitto
www.parkinson.fi

Kynnys ry
www.kynnys.fi

Potilasyhdistyksiä

Aivolisäke-potilasyhdistys SELLA ry
www.sellanet.com

APECED ry
www.apeced.org

EXITUS ry
PL 130, 00141 Helsinki
www.exitus.fi

Helsingin Potilasyhdistys ry
PL 271, 00531 Helsinki
Puh: (09) 553 272

Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry
Puh. (03) 367 6654
www.immuunipuutospotilaidenyhdistys.fi

Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Puh. (08) 530 6816
www.oulunseudunkilpirauhasyhdistys.fi

Potilasyhdistys TRASEK ry
PL 202, 00531 Helsinki
Puh. (041) 546 15 65 (pe klo 20-22)
www.trasek.net

Suomalaiset paruresis-sivut
ujorakko@gmail.com
http://geocities.com/paruresisyhdistys/

Suomen Amyloidoosiyhdistys ry
Puh. (03) 214 0128
www.suomenamyloidoosiyhdistys.fi

Suomen Sähköyliherkät ry
PL 1040
FIN-04431 JÄRVENPÄÄ
sähköpostiosoite: syh.suomi@jippii.fi
puh 09-2796 3680
Pj. Matti Wirmaneva Puh. 040-763 7646
www.suomensyh.fi

Suomen Migreeniyhdistys ry
Sähköttäjänkatu 2 B, 00520 Helsinki
puh 09-8775 3021
www.migreeni.org

Lapset ja terveys

Mielenkiintoista tietoa ja keskustelua.
www.nicehouse.fi/lastenhu

Huvitutti. Äitien ylläpitämät vauva-perhesivut.
www.huvitutti.net

Lasten endokrinologit
www.lastenendo.sci.fi

Lastenlääkäri
www.tohtori.fi/lastenlaakari

Lasten sairaudet
www.lastenlaakari.com
www.pulssi.fi/portal.php?mid=1105528070
www.aap.org

Erbin pareesi -lapset
www.redy.info

Sairaan lapsen liikunta
ffp.uku.fi/intro/lapsaira.htm

Unihiekka
www.lapsiperhe.net/unihiekka

Liikunta

Suomen Liikunta ja Urheilu
www.slu.fi

Nuori Suomi
www.nuorisuomi.fi

Suomalaisen liikunnan tietopankki
www.sport.jyu.fi

Artikkeleita, tutkimuksia ja keskustelua terveydestä sekä liikunnasta
www.keho.net

KKL, suomen koulukuntaliitto
www.kll.fi

Muita linkkejä

Kriisikeskus netissä
www.tukinet.net

Naisen sydän
www.naisensydan.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
www.valli.fi

Täsmätietoa viranomaisilta kansalle.
www.suomi.fi

Viittomakielen sanakirja netissä
suvi.viittomat.net

Suomen ainoa terveyskeskusten päivystystiedot sisältävä tietokanta, sekä paljon muuta tietoa.
www.terve.com

Seksuaalinen tasavertaisuus ry.
www.seta.fi

Transtukipiste
www.seta.fi/transtukipiste

Tupakkaverkko
www.tupakka.org

Lääkäriseura
www.duodecim.fi

Suomen Punainen Risti
www.redcross.fi

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
www.bts.redcross.fi

Terveys ry
www.terveysry.fi/index.html

Suomen AIDS-tukikeskukset
www.aidscouncil.fi

Lääketietokeskus
www.laaketietokeskus.fi

Tervetieto - Terveysalan järjestelmällinen tiedonhankinta
www.terkko.helsinki.fi/tervetieto

Sukupuolinen häirintä - mitä se on?
www.stm.fi/Resource.phx/tasa-arvo...

Rokotusinfo ry.
www.rokotusinfo.fi

Lääkkeet

Lääkeopas
www.tohtori.fi/laakeopas

Lääketietokeskus
www.laaketietokeskus.fi

Kuopion lääkeinformaatiokeskus
www.klik.fi

Apteekkariliiton internet-palvelu
www.apteekit.net

Sydänlääkeopas
www.sydanliitto.fi

Verkkolääkäreitä

Verkkoklinikka
www.verkkoklinikka.fi

Tohtori.fi
www.tohtori.fi

Täydentävät hoitomuodot

Akupunktio lääketieteellistähoitoa täydentävänä hoitomuotona
www.htk.fi/public/tkn/AKUP.HTM

Vodder-Lymfahoito
www.kauhajoki.fi/~esam-l/vodder.htm

Homeopatian taustat ja nykykäytäntö
www.skepsis.fi/jutut/homeopat.html
www.sci.fi/~tiina/homeopa2.htm

Kirkasvalohoito
www.adlux.fi/Suomi/index.valoh.htm

Hiusakatemia
personal.inet.fi/yritys/hiusakatemia

Linkkejä ulkomaille

Allergy-info
www.allergy-info.com

Amerikan lääkäriliitto (American Medical Association)
www.ama-assn.org

Medicinenet
www.medicinenet.com

Mayo-klinikka
www.mayohealth.org

Syöpäinstituutti
www.cancer.gov/cancerinformation

Syöpätietoutta
cancer.med.upenn.edu

Sairauksien ehkäisykeskus
www.cdc.gov

Terveydenhuolto
Yhdysvaltain viranomaisten ylläpitämillä sivuilla on terveydenhuoltoon liittyviä tietoja
www.healthfinder.gov

Muita terveysaiheisia linkkejä aakkosjärjestyksessä

Aknen eli finnitaudin lääkkeet
www.tohtori.fi/laakkeet/kaytto...

Lääketietokeskuksen lääkeopas
www.laaketietokeskus.fi/page...

Förbundet finlands svenska synskadade
Nylandsg. 25 A, 00120 Hfors
tel 09 696 2300
www.fss.fi

Helsingin yliopistollisen sairaalan tietopalvelu
www.huch.fi

Koskiklinikka
www.koskiklinikka.fi

Kuntoutussäätiö
Pakarituvant. 4-5, PL 39 00411 HKI
puh 09 53041
www.kuntoutussaatio.fi

Kuullonhuoltoliitto
Ilkantie 4, 00400 Hki, puh 09 58 031
www.kuulonhuoltoliitto.fi

Lääketieteellisiä artikkeleita
www.medscape.com

Mielenkiintoista asiaa ja keskustelua.
www.nicehouse.fi/terveys

Neurologia
www.hus.fi/default...

Pienet kehitysvammaisryhmät
www.kvtl.fi/pienet/index.htm

Suomen kuntaliitto
www.kunnat.net

Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto
www.tsil.fi/liitto

Vitamiineista
www.antioxidant.fi

Akuutti - TV2 PL 277 90101 OULU | YLE | Asiaohjelmat ©2006