Akuutti - Terveyttä, tietoa, tunteita

YLE

 

YLE A-Ö

teksti-tv s.374 tekstitys s.334

Akuutti Hälsa Magasin

Akuutti – i går, i dag och i morgon

Programmet Akuutti är Finlands första och fortfarande enda hälsomagasinprogram. Programmet startade på hösten 1994 för att svara på det allt större behovet av hälsoinformation. Akuutti ville berätta om hälsovårdsservice, ge pålitlig och kritisk information om olika vårdmetoder och berätta om faktorer som inverkar på hälsa och sjukdom; allt detta på ett förståeligt och människonära sätt.

Akuutti för bättre hälsa redan i 14 år!

Akuutti fortsätter på sin bekanta humana linje även i dag såsom redan i över tio års tid. Programmet berättar när det är dags att besöka en läkare och vilka nya vårdmetoder läkarvetenskapen erbjuder. Akuutti ger även tips om självvård; hur man kan sköta sin influensa hemma, vad som hjälper mot en värkande nacke, hur man kan lätta på premenstrual spänning eller sköta prostatabesvär som uppkommer i medelåldern.

Målsättningen är alltså ett fysiskt friskare och psykiskt rikare liv! Akuutti följer med läkarvetenskapens senaste rön både i hemlandet och utomlands. Akuuttis ställning som ett oavhängigt och opartiskt hälsoprogram på ett område där bl.a. läkemedelsindustrin har ett stort inflytande, är en utmaning, som programmet framgångsrikt har kunnat bemöta, trots olika påverkningsförsök. I Akuutti är det inte pengarna som talar, utan man behandlar frågor som genuint intresserar tittarna, läkarvetenskapens prestationer samt frågor som berör hela samhället.

Hela Finlands program

Akuutti ger ordet åt specialister, men framför även kritik; diagnoser misslyckas och vårdmisstag händer hela tiden, och behandlingen av patienterna tål att förbättras. Dessutom görs det hela tiden beslut om sparåtgärder, vilka minskar patienternas rätt att få jämlik och god vård oberoende av förmögenhet och boplats. Varje vecka har programmet mer än en halv miljon tittare.

Undervisningsministeriet beviljade år 2005 statens informationspris åt Akuuttis produktionsteam. I motiveringen konstaterades bl.a. följande: Akuutti har allt sedan år 1994 informerat det finska folket om hälsovårdsservice. Programmet har givit omsorgsfullt dokumenterad information om frågor angående hälsa och sjukdomar samt olika vårdmetoder, utan att glömma kritik. Akuutti koncentrerar sig inte till huvudstadsregionen, utan programmet görs i Uleåborg och det innehåller intervjuer med personer som bor i olika delar av Finland. Akuutti fick även beröm för att programmet är ett utmärkt exempel på ett helhetskoncept, som utnyttjar flera medier, och där tv-programmet och webbsidorna kompletterar varann på ett förtjänstfullt sätt. Via Internet söker Akuutti kontakt med tittarna och för en dialog med dessa. Akuutti intresserar sig tydligt för sina tittare och är redo att betjäna dem i deras kunskapstörst.

År 2003 fick Akuutti Neurologistiftelsens erkännande för framgångsrik informationsförmedling angående hälsofrågor och vårdandet av sjukdomar. Även Invalidstiftelsen belönade Akuutti år 2004. I motiveringen för priset nämns, att Akuutti snabbt har tagit upp aktuella och känsliga frågor såsom mänskliga rättigheter och behandlingen av handikappade. I december 2005 beviljade stiftelsen för undersökning av hjärtsjukdomar Akuutti informationspriset inom vetenskapen om hjärt- och kärlsjukdomar.

Framtid

Akuutti är ett program som utnyttjar flera medier och som inte skyr att svara på framtidens utmaningar. Det som inte ryms med i tv-programmet berättar man om på programmets webbsidor. Under adressen www.yle.fi/akuutti hittar man bl.a. linker till olika organisationer inom social- och hälsovårdsväsendet samt koncentrat av tv-programmen.

Karin Mariola
Producent
YLE Faktaprogram/Akuutti

Akuutti - TV2 PL 277 90101 OULU | YLE | Asiaohjelmat ©2006