jakaminen

Ma 23.02.2015 @ 20:48Anna Martela ja Viola Strandberg

Jakamistalous - kolikon kääntöpuoli

Nyt on se hetki, jolloin luodaan raamit sekä sille, miten välitys- ja jakamistaloutta käsitellään Suomessa, että sille, millaiset edellytykset uusien palvelujen syntymiselle tarjotaan tulevaisuudessa. Tämä vaatii uusia näkökulmia työhön ja yrittäjyyteen, sekä niihin liittyvään sääntelyyn.
Subscribe to RSS - jakaminen