Karjalan vaakuna
Karjala
Karjala - kadonnut maa -verkkosivusto

Sivuston radio- ja tv-ohjelmanäytteet eivät enää toimi, eikä niitä voi katsella tai kuunnella. Muu materiaali on käytettävissä.

Karjala - kadonnut maa –verkkosivustolla avautuu kymmeniä radio- ja tv-ohjelmanäytteitä, joissa kerrotaan Karjalan tarinaa muinaishistoriasta tähän päivään – Äänisjärven kalliomaalauksista Paanajärven patohankkeeseen.


» Tv-ohjelmatietoihin | » Karjalan historiaa aikajanalla
Aikajana
Saimaalta Uuraan satamaan 1934
Mus­ta­val­koi­nen ly­hy­te­lo­ku­va ku­vaa mat­kaa Sai­maan ka­na­vaa pit­kin Lap­peen­ran­nas­ta Uu­raan sa­ta­maan vuon­na 1934.
Luovutettu Karjala Internet-sivusto
Luo­vu­tet­tu Kar­ja­la -si­vus­to esit­te­lee luo­vu­te­tun Kar­ja­lan his­to­rian ja kaik­ki luo­vu­te­tun alueen kau­pun­git, kaup­pa­lat ja pi­tä­jät kar­toin, teks­tein ja va­lo­ku­vin.
Sukututkimuksen ABC
Su­ku­tut­ki­muk­sel­la ja su­ku­seu­ra­toi­min­nal­la on tär­keä mer­ki­tys kar­ja­lai­sen kult­tuu­rin säi­lyt­tä­mi­ses­sä tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le.
Yle Teema