Erilainen oppija hyötyy apuvälineistä – jos saa tilaisuuden

Harvalle opettajalle tulee mieleen kieltää likinäköiseltä lapselta silmälasien käyttö luokassa. Kukaan tuskin ajattelee, että tällaisten näkemisen apuvälineitten salliminen asettaisi oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan. Lukivaikeuksista kärsivälle kannettava tietokone tai nauhuri voisi tuoda vastaavan avun oppimiseen. Näitä laitteita kuitenkaan ei kaikissa kouluissa hyväksytä.

Apuvälineiden tuntemus Suomessa on vielä heikkoa. Erilaisten oppijoiden liiton missiona on vaikuttaa asenteisiin ja levittää tietoa oppimisvaikeuksia helpottavista apuvälineistä. Opettaja.tv vieraili liitossa tutustumassa nykypäivän monipuoliseen välinetarjontaan.


Ville-Matti Vilkka tuntee lukiongelmat omakohtaisesti. Hän toivoo ensi sijassa hyvää tilasuunnittelua, joka vähentäisi apuvälineiden tarvetta:

-Kaikkia oppimistilanteita varten ei tarvitse hankkia kalliita erikoislaitteita. Riitta Hämäläinen Erilaisten oppijoiden liitosta näyttää, miten lankakerä tai paperinpala voi auttaa lukivaikeuksista kärsivää:

-


Laura Honkimäki ja Henna-Leena Kallio


Lue myös:

Lisätietoja: