Opettaja.tv ITK-päivillä 17.-18.4.

Opettaja.tv oli isosti mukana 16.-18.4.08 pidetyssä Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssissa Hämeenlinnan Aulangolla.

Puheenporina olikin kova, kun Opettaja.tv sai vinkkejä ja kommentteja palvelun kehittämiseksi ja kuuli tarinoita käyttökokemuksista. Käynnissä oli myös kilpailu, jossa tutustuttiin siihen, miten oppimateriaalipankista löytyneet suosikkimateriaalit voi laittaa talteen opettajan omaan opettaja.tv:n kansioon. Palkinnoksi kaikki saivat Opettaja.tv-mukin ja 20 voitti Opettaja.tv-muistitikun.Haastatteluita

Wikiopistossa kuka vain on ope
Sosiaalinen media on ITK-päivien kuuma sana. Wikimedia on yksi sosiaalisen median muoto, mutta mitä se oikeastaan on? Toimittaja Katri Hämäläinen haastattelee tutkimusryhmän johtajaa Teemu Leinosta Taideteollisesta korkeakoulusta.

Vain harvat koulut IT-osaajia
Olemme tottuneet ajattelemaan, että suomalainen koulu on ajan tasalla tietotekniikan käytössä. Tilastot ja tutkimukset kertovat kuitenkin toista: koulun taso riippuu lähinnä opettajien harrastuneisuudesta. Katri Hämäläisen haastateltavana tutkija Liisa Ilomäki.

Tulevaisuuden kouluksi pitää muuttua
Tulevaisuuden koulussa opettaja ei ole keskiössä, opetusta ei sidota vuosiluokkiin, koulu on monitoimitalo ja sähköinen oppimisympäristö. Toimittaja Katri Hämäläinen haastattelee Pasi Mattilaa ja Jukka Miettusta Tulevaisuuden koulu -ohjelmasta.