Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (20.11.1989) hyväksymisen kunniaksi. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, joka luettelee lapsille kuuluvat oikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. Oikeudet kuuluvat kaikille lapsille kaikkialla maailmassa. Sopimuksessa mukana olevat maat sitoutuvat muuttamaan lakinsa ja toimintansa sopimusta vastaaviksi. YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo sopimuksen noudattamista. Maiden tulee raportoida komitealle lapsen oikeuksien tilanteesta viiden vuoden välein. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Sopimuksen neljä yleisperiaatetta ovat:

  • syrjimättömyys
  • lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa päätöksissä
  • oikeus elämään ja kehittymiseen
  • lapsen näkemysten kunnioittaminen kaikissa häntä koskevissa asioissa

Aiheeseen liittyviä videoita

AIheeseen liittyviä linkkejä