Osio 3: Yksityisyys, tietosuoja ja tietoturva verkossa

Tutustut yksityisyyteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviin peruskäsitteisiin verkkoympäristössä. Tavoitteena on, että opit havaitsemaan verkon käyttöön liittyvät uhat ja vaarat sekä ottamaan huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelyssä. Perehdyt myös verkkomateriaalin tekijänoikeuksiin.

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä -kurssi alkaa 1.4.2012. Kurssi on varattu Suomen Verkko-opisto -hankkeen jäsenille.

Sisältö ja materiaalit:

Sisältö Yksityisyys verkossa, henkilötietojen käsittely verkossa, sosiaalisen median riskit, tietoturvasta huolehtiminen, tekijänoikeudet
Materiaali Oppimateriaalina käytetään pääosin tietosuojavaltuutetun toimiston ja viestintäviraston julkaisemia materiaaleja.
Suoritus Verkkokeskusteluun osallistuminen, hyväksytysti suoritetut tehtävät, kokoava oppimistehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
Yhteydenotot, lisätietoja koulutus[at]amk.fi

Opiskelun eteneminen

Osio jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joissa perehdyt oppimateriaaliin ja suoritat niihin liittyviä pohdinta- ja keskustelutehtäviä.

  1. Yksityisyys ja tietosuoja
  2. Tietoturva
  3. Tekijänoikeudet

Lisäksi sinun tulee tehdä kokoava oppimistehtävä. Niin ja tietysti kirjoittaa oppimispäiväkirjaa.

Tehtävät

< Paluu