Osio 4: Laatu osana verkko-opetusta

Tässä osiossa tutustut laadukkaiden verkkopalveluiden suosituksiin. Osiossa esitellään myös verkkopalveluiden laadunvarmistusmenetelmiä, -työkaluja ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.

Tavoitteena on, että saat käsityksen suomalaisten julkisten verkkopalveluiden ja Suomen VirtuaaliAMK:n ja virtuaaliyliopiston verkkomateriaalin laadunvarmistusmenetelmistä, työkaluista ja niihin liittyvistä lainsäädännöllisistä tekijöistä sekä yleisistä laadukkaiden verkkopalveluiden suosituksista.

Sosiaalinen media oppimisen ja opetuksen välineenä -kurssi alkaa 1.4.2012. Kurssi on varattu Suomen Verkko-opisto -hankkeen jäsenille.

Sisältö ja materiaalit:

Sisältö Verkko-opetuksen laadunhallinta
Oppimisaihioiden ja opintojaksojen laadunarviointi
Verkkopalvelujen käytettävyys ja saavutettavuus
Materiaali Verkko-opetuksen laadunhallinta
http://www.suomi.fi/suomifi/laatuaverkkoon/
http://www.amk.fi/laadunarviointi/laatukriteerit.html
http://www.amk.fi/laadunarviointi/oppimisaihiot.html
Oheismateriaali
http://www.suomi.fi/suomifi/laatuaverkkoon/suositukset_ja_ohjeet/index.html

Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle
Suoritus Hyväksytysti suoritetut pohdintatehtävät ja kokoava oppimistehtävä sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
Yhteydenotot, lisätietoja koulutus[at]amk.fi

Opiskelun eteneminen

Tutustu osion opiskelumateriaaleihin. Etene pohdintatehtävien kautta kokoavaan oppimistehtävään. Ja muista se päiväkirja.

Tehtävät

< Paluu