yle.fi


  • Tekstikoko + | -

opettaja.tv

Sisältö


Sijaisen selviytymispakkiKeskustelun otsikot

Esseen tiivistelmä.Mikä riittää ja millainen on riittävän hyvä sijainen.

Esseen tiivistelmä.Mikä riittää ja millainen on riittävän hyvä sijainen.

Mielestäni sijaisuuden pituudella on merkitystä riittävyyteen. Ainoa asia missä sillä ei ole merkitystä on vastuunottaminen, velvoliisuudentunto ja kurinpito. Ne ovat aina tärkeitä ja mielessä pidettäviä asioita, kun ollaan tekemisissä lasten ja nuorten kanssa. Rehtorin on voitava luottaa siihen, että sijainen hallitsee luokan ja on siellä se, joka määrää tunnin kulun. Hän on vastuussa sijaisen palkkaamisesta ja siitä, että homma toimii.

On ymmärrettävää, että päivän sijainen ei saa välttämättä opetettavaa ainetta mahdollisen tuntisuunnitelman mukaan läpi. Varsinkin yläkoulun oppilaat osaavat tekeytyä hankaliksi. Pidemmissä sijaisuuksissa on toki pakko edetä aineessa, mutta oppilaiden nimien ja kasvojen tultua tutuiksi se onneksi helpottuu. Sijaiselta ei teitenkään voida vaatia opetettavan aineen täydellistä tuntemusta, mikäli hän ei sen aineen opettaja ole. Niin, eikä päteväkään opettaja mikään yli-ihminen ole tai ei sitä ainakaan voida vaatia.

Sijaisesta ei saa tulla oppilaiden kaveri, joka hyväksyy kaiken ja mitä tahansa. On pidettävä mielessä koulun säännöt ja käytänteet ja myös noudatettava niitä. Hyvin nuoren sijaisen on ehkä vaikeampi suhtautua oppilaisiin muuten kuin kaverillisesti. Suurin osa oppilaista pitää sijaista mukavana, kun ei tehdä mitään eikäi tule läksyjä. Mutta mukavan sijaisen "arvonimi" on ansaittava muulla keinoilla - mikäli sellaisen haluaa.

Kommentit

Esseen tiivistelmä

Millainen on riittävän hyvä sijaisopettaja.

Kysyttäessä oppilaalta millainen on hyvä sijaisopettaja voidaan saada monenlaisia vastauksia. Vastauksiin vaikutta osaksi se onko opiskelija aikuisopiskelija, nuori vain lapsi. Opettajan vaatimukset voivat hiukan vaihdella opetettavien oppilaiden ikään liittyen. Hyvän sijaisopettajan ominaisuuksia voidaan tietysti nimetä, vaikka ilmeisen yksiselitteistä vastausta ei kuitenkaan voida antaa kysymykselle, kuka on hyvä sijainen?

Oppilaan ja sijaisopettajan suhde voi olla joskus vaikea, jos oppilas on käyttäytynyt opettajaa kohtaan väheksyvästi tai muuten loukannut opettajaa. Oppilaankaan ei ole aina helppoa ja halua tutustu uuteen sijaiseen, joka on vain päivän tai kaksi. Pidemmät sijaisuudet ovat opettajallekin mielekkäämpiä.

Lyhyissä sijaisuuksissa opettaja ei ehdi tutustua oppilaisiin ja heidän keskinäisiin suhteisiinsa. Opettajan asenteella opiskelijaa kohtaan ja ryhmään luomalla ilmapiirillä on huomattava merkitys opetustilanteen onnistumisessa. Jos heti alussa oppilaat saavat opettajasta huonon kuvan, asennetta on vaikea muuttaa. Uuden ryhmän kohtaaminen sijaisopettajalle on aina uusi haaste. Jatkuva eri aineiden sijaisuuksien tekeminen voi on henkisesti raskasta, koska se on jatkuvaa muutosta.

Generisk Viagra er blevet en

Generisk Viagra er blevet en af ​​de bedste generisk medicin, der hjælper størstedelen af ​​mændene med deres problem. Det er næsten lige så samme som billig viagra

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Alla olevien sanojen tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus. Pahoittelemme lisävaivaa.

YLE TeemaOpetushallitus

Opettaja.tv:n uutiskirje