YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Jean Sibelius
1865 - 1957
Säveltäjä; myyttien, historian, luonnon sinfonikko
Ehdokas numero 78

Ehdokas 78

JEAN SIBELIUS

Kuuluisin suomalainen säveltäjä Jean (Johan, Janne) Sibelius on 1900-luvun ja ehkäpä koko musiikinhistoriankin tärkeimpiä sinfonikkoja ja orkesterirunoilijoita. Sibeliusta voidaan pitää suomalaisen musiikin perustajana. Hänen musiikillaan oli merkittävä rooli Suomen itsenäistymisprosessissa. Kansallissäveltäjä vangitsi teoksiinsa suomalaisia myyttejä, historiaa sekä luontoa.

Sibelius tunnetaan seitsemästä sinfoniastaan, joiden synty lomittuu sekä sinfoniasävellyksen kehityksen että Suomen historian käännekohtiin. Kalevalan innoittama Kullervo, routavuosina ilmestynyt Suomi herää eli Finlandia, kansallissodan aikainen Jääkäri-marssi sekä Tapiola vuodelta 1926 ovat jälkipolville tuttua Sibeliusta. Surusoitto antaa vihjeen siitä, mitä maailma on menettänyt kahdeksannen sinfonian hävittämisen myötä.

Vaikka eräissä Keski-Euroopan maissa Sibeliusta on pidetty vain suomalaisena kotiseutusäveltäjänä ja kansallisromantikkona, niin toisen maailmansodan jälkeen Sibeliuksen on nähty olleen myös modernisti ja edelläkävijä, jonka laajojen orkesteriteosten muoto- ja tekstuuriratkaisut näyttävät suuntaa jopa 1900-luvun lopun säveltäjille.

Arvostetusta asemastaan huolimatta Sibelius kärsi uransa aikana taloudellisista vaikeuksista. Hän säilytti kuitenkin ikääntyneenäkin aina mielenkiintonsa musiikin uusimpia virtauksia kohtaan. Ainolassa kävijöiden virta oli ehtymätön, ja säveltäjän täyttäessä 90 vuotta Ison-Britannian entinen pääministeri Sir Winston Churchill lähetti Sibeliukselle laatikon tämän lempituotteita, havannalaisia sikareita.

Syntyi 8.12.1865 Hämeenlinnassa
Kuoli 20.9.1957 Järvenpäässä


Lähteet:
Veijo Murtomäki, Kansallisbiografia, SKS
Erkki Salmenhaara, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004