YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Jorma Ollila
s. 1950
Nokian pääjohtaja, viestinvisionääri, yhteiskuntavaikuttaja
Ehdokas numero 58

Ehdokas 58

JORMA OLLILA

Pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila on johtanut Nokian uutta linjaa yhtiönä, joka tekee historiaa langattoman kommunikaation globaalina edelläkävijänä. Samalla Ollilaa voidaan pitää yhtenä keskeisistä yhteiskuntavaikuttajista, sillä taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi telekommunikaatiomenestys on vaikuttanut keskeisesti Suomen uuden kansallisen identiteetin muotoutumiseen 1990-luvulla.

1980-luvun puolivälissä Nokiaan tullut Ollila toimi monissa keskeisissä johtotehtävissä ennen pääjohtajuutta. Toimitusjohtajana hän esitteli kunnianhimoisen strategian, joka menestyksekkäästi muokkasi uudelleen entisen teollisuusjätin ja kiihdytti Nokian kasvun yhdeksi eturivin yrityksistä matkapuhelin- ja televerkkomarkkinoilla.

Ollila johdossaan Nokia on saavuttanut globaalin johtoaseman ja se on listattu kuuteen pörssiin. Ollila on saanut kansainvälistä tunnustusta visiostaan ja aktiivisesta toiminnastaan. Hän on Pekingin kaupungin kunniajäsen, ja on saanut useita kunniamerkkejä mm. Puolasta, Saksasta, Unkarista, Virosta ja Suomesta.

Ollila on opiskellut valtio-opin maisteriksi Helsingin yliopistosta, ekonomiksi London School of Economicsista (LSE) sekä diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on sekä valtio-opin että tekniikan kunniatohtori Helsingin yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Hän on LSE:n kunniajäsen sekä Sähkö- ja elektroniikkainsinöörien instituutissa.

Syntyi 15.8.1950 Seinäjoella


Lähteet:
Nokia Oyj:n www-sivut

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004