YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Helene Schjerfbeck
1862 - 1946
Taidemaalari, realismin ja henkilökuvauksen mestari
Ehdokas numero 77

Ehdokas 77

HELENE SCHJERFBECK

Helene Schjerfbeckiä pidetään yhtenä kuvataiteemme suurista nimistä. Hän on niin ranskalaisvaikutteisen realismin kuin pelkistetyn henkilö- ja asetelmakuvauksen mestari. Schjerfbeck loi pitkän taiteellisen uran, joka ulottui läpi monien taiteellisten murrosten. Jo Schjerfbeckin varhaistuotannolla oli huomattava vaikutus Suomen taiteeseen, vaikka aikalaiset eivät ymmärtäneetkään hänen taiteellisia kokeilujaan.

Pitkään suomalaisen taide-elämän paitsiossa toiminut Schjerfbeck oli kuvataiteen ihmelapsi. Lapsuuden lonkkaviasta huolimatta hän loi laajan tuotannon öljyvärimaalauksia, akvarelleja, piirustuksia, litografioita ja tekstiilisuunnitelmia. Ajan ahtaasta naiskäsityksestä huolimatta Helene Schjerfbeck käsitteli niin miehiseen kokemuspiiriin kuuluvia kuin yleisön mitättömiksi kokemia, radikaalin realistisia aiheita. Pikkusiskoaan ruokkivaa poikaa (1881) voi pitää suomalaisen modernismin alkajana.

Yhä pelkistetympi muotokieli ja sisäisen elämän kuvaaminen huipentui Schjerfbeckin rajussa omakuvien sarjassa, joka päättyi taitelijan kuolemaan 1946 ruotsalaisessa Saltsjöbadenin kylpylähotellissa.

Schjerfbeckin taide otettiin Ruotsissa vastaan paljon innostuneemmin kuin Suomessa. Taidehistoriassa Schjerfbeck nähtiin pitkään lähinnä 1880-luvun edustajana, ja hänen myöhemmälle tuotannolleen alettiin herätä hitaasti. Nykyään hän on vakiintunut yhdeksi Suomen taiteen "suurista", ja 1990-luvulla hänen teoksensa ovat alkaneet herättää huomiota myös Pohjoismaiden ulkopuolella, jossa hänen töistään maksetaan huikeita summia.

Syntyi 10.7.1862 Helsingissä
Kuoli 23.1.1946 Saltsjöbadenissa, Ruotsissa


Lähteet:
Riitta Konttinen, Kansallisbiografia, SKS
Marjatta Levanto, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004