YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Maiju Gebhard
1896 - 1986
Astiankuivauskaapin keksijä
Ehdokas numero 20

Ehdokas 20

MAIJU GEBHARD

Maiju Gebhardin keksintö astiankuivauskaappi on jäänyt historiaan esimerkkinä tarkoituksenmukaisesta muotoilusta. Se ei kaivannut sähköä, ei sisältänyt liikkuvia osia eikä vaatinut huoltoa. Automaattinen tiskinkuivaaja vuodelta 1945 on vain osa kotitalousopettaja Gebhardin elämäntyötä, joka tähtäsi kotien arjen helpottamiseen suunnittelun ja pikemminkin kekseliäisyyden keinoin kuin rahallisten hankintojen avulla.

Kotitalousneuvojien opettajana Gebhard paneutui vähävaraisten pientilojen vaikeuksiin, erityisesti pelloilla, karjanhoidossa ja kotitalouden piirissä työskentelevien, usein monilapsisten emäntien työtaakkaan. Hän järjesti entisten torppien ja mäkitupien emännille ammatillista ja yleissivistävää oppia ja virkistystä.

Rationalisoimistyö jatkui vastaperustetun Työtehoseuran palveluksessa. Sotien aikana emäntien urakka oli entisestäänkin kasvanut heidän joutuessaan selviytymään myös miesten töistä. Gebhard laski pienviljelijäemäntien 16-tuntisena työpäivänään ottavan tuhansia askelia, joista kertyi parinkymmenen kilometrin matka. Raskaimpien askareiden, kuten puun- ja vedenkannon avuksi kehiteltiin kiireesti mm. erilaisia tehokantimia.

Gebhardin yli 20-vuotisella johtajakaudella Työtehoseuran tutkimusosaston työnkuvaan liittyivät myös kaupunkikodit. Tekniikan ja elintason nousu toivat helpotusta kotitaloustöihin, joista usein oli suoriuduttava ansiotyöpäivän jälkeen. Koneiden tutkimisen ohella Gebhard korosti inhimillisyyttä ja asioiden oikeaan arvojärjestykseen panemista. Hänen yhä ajankohtainen neuvonsa moitteettomuuteen pyrkivälle perheenemännälle oli: "Opi hutiloimaan – joskus kun niin on tarvis! Tärkeintä kodissa ovat sen ihmiset."

Syntyi 15.9.1896 Helsingissä
Kuoli 18.7.1986 Helsingissä


Lähteet:
Anna-Liisa Sysiharju, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004