YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Pentti Linkola
s. 1932
Toisinajattelija, ympäristöfilosofi ja kalastaja
Ehdokas numero 49

Ehdokas 49

PENTTI LINKOLA

Radikaali ympäristöfilosofi Pentti Linkola on eniten puhuttaneita toisinajattelijoita maassamme. ”Elämänsuojelija” Linkola on omistautunut taistelulle luonnon monimuotoisuuden puolesta, ihmisen ja markkinatalouden järjettömyyttä vastaan. Puhujana, keskustelijana ja kirjoittajana biologi Linkola on tieteellisen johdonmukaisesti maalannut väistämättömän ekokatastrofin kuvaa.

Kulutusyhteiskunnan askeettisiin oloihin vaihtanut Linkola elää kuten opettaa. Hän harjoittaa kalastajan ammattia perinteisin, luonnon tasapainoa kunnioittavin keinoin. Esikoiskirja Unelmat paremmasta maailmasta ilmestyi 1971. Jo sitä ennen Linkola tunnettiin teräväkynäisenä pasifismin ja luonnonsuojelun puolestapuhujana. Toisinajattelijan päiväkirjan (1979) ajatukset humanismin ja demokratian riittämättömyydestä ekokatastrofin torjunnassa antoivat Linkolalle myös ekofasistin leiman. Johdatus 1990-luvun ajatteluun (1989) kuvaa mm. pettymystä Vihreään liikkeeseen, jonka Linkola katsoo lupaavan alun jälkeen muuttuneen liian yhteiskunnalliseksi puolueeksi.

Linkola on myös ansioitunut linnuston tuntija ja tutkija. Linnustoa vuosikymmenet havainnoinut ja inventoinut ornitologi löytyy Suuren lintukirjan ja Pohjolan linnut värikuvin –teosten takaa. Saamiensa tunnustuspalkintojen ja lahjoitusten varoilla Linkola perusti Luonnonsuojelualuesäätiön, joka pyrkii pelastamaan vanhoja metsiä ihmisen ja metsäteollisuuden ulottumattomiin.

Linkolan luontokeskeinen ja yksilön vastuuta korostava ympäristöfilosofia on tarjonnut vastavoiman länsimaiselle tehokkuuden ja kasvun tavoittelulle. Linkolan kirjallisen tuotannon merkittävyyttä eivät edes hänen ajatustensa vastustajat ole kyenneet kiistämään.

Syntyi 1932 Helsingissä


Lähteet:
Anto Leikola, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004