YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Eero Erkko
1860 - 1927
Päivälehden perustaja, suomalaisuusmies
Ehdokas numero 13

Ehdokas 13

EERO ERKKO

Eero Erkko oli Venäjän vallan loppuvuosikymmenten ja itsenäisyyden ajan alkuvuosien keskeisiä vaikuttajia. Päivälehden perustajana sekä Helsingin Sanomien päätoimittajana ja omistajana hän on jäänyt Suomen sanomalehdistön historiaan.

Erkko perusti yhdessä kirjailijoiden Juhani Ahon ja Arvid Järnefeltin kanssa nuorsuomalaisen sanomalehden, Päivälehden 1889. Erkko myös hakeutui säätyvaltiopäiville taatakseen Päivälehden näkyvyyden ja tietojen saannin. Suomen sisäpolitiikkaan Erkko on vaikuttanut säätyvaltiopäivillä, kansanedustajana, puoluejohtajana ja ministerinä.

Routavuosina Päivälehti, joka puolusti suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asemaa, joutui kenraalikuvernööri Bobrikovin venäläistämistoimien kohteeksi. Eero Erkko joutui eroamaan päätoimittajan paikalta vuonna 1900 ja hänet karkotettiin maasta 1903. Bobrikovin ampumisen jälkeen kesällä 1904 lehti ’lakkautettiin ainiaaksi’. Maanpako Yhdysvalloissa päättyi 1905 ja lyhyen hiljaiselon jälkeen Erkko nousi Sanoma Osakeyhtiön johtoon. Käytännön sanomalehtityöhön Erkko palasi Päivälehden seuraajan, Helsingin Sanomien päätoimittajana.

Erkko toimi kansanedustajana ensimmäisestä eduskunnasta vuoteen 1919 puolustaen sosiaalisia uudistuksia ja sivistystyötä. Pääosan näistä vuosista hän myös johti Nuorsuomalaista Puoluetta. Ainoastaan ministerikaudet 1918 - 1920 katkaisivat samanaikaisen työn Helsingin Sanomien kehittäjänä.

Kansalaissodan jälkeen Erkko taisteli lujasti tasavallan puolesta kuningaskunnan kannattajia vastaan. Helsingin Sanomat oli itseoikeutetusti tasavaltaisen valtiomuodon pää-äänenkannattaja Erkon toimiessa ei enää lehtensä kirjoittavana kätenä, vaan pikemminkin sen aivoina.

Syntyi 18.5.1860 Orimattilassa
Kuoli 14.10.1927 Helsingissä


Lähteet:
Keijo K. Kulha, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

YLE ©2004