YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Anders Chydenius
1729 - 1803
Talousfilosofi ja valistuskirjailija
Ehdokas numero 9

Ehdokas 9

ANDERS CHYDENIUS

Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius oli 1700-luvun Ruotsi-Suomen merkittävimpiä poliitikkoja ja ajattelijoita. Hänet tunnetaan elinkeinovapauden puolustajana, jonka ajatus meren veden lailla tasapainoon palautuvasta vapaasta talouselämästä vastaa tarkalleen klassisen talousteorian luojan Adam Smithin vertausta talouden "näkymättömästä kädestä". Chydeniukselle elinkeinovapaus oli tie taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon.

Kirjailija ja valtiopäivämies Chydenius oli demokratian ja ihmisoikeuksien esitaistelija. Hänen ansiostaan talonpojat saivat mahdollisuuden valtionvarojen valvontaan, kun valtiontalouden hoitaminen siirtyi aristokraattien Salaiselta valiokunnalta kaikkien säätyjen täysistunnolle. Chydenius myös laati Ruotsille maailman edistyneimmän painovapauslain, joka poisti sensuurin muilta paitsi uskonnollisilta kirjoituksilta ja teki valtion asiakirjoista julkisia.

Työväen sortoa vastustanut Chydenius epäili, etteivät työläiset edes tienneet valtiopäivillä käsiteltävän heidän asemaansa uhkaavia kysymyksiä. "Kuka heistä pystyy kirjoittamaan jotakin omaksi ja veljiensä puolustukseksi?" hän kysyi kirjoituksessaan ja päätteli: "Niin turvattomien ihmisten oikeuksia täytyy sen vuoksi hoitaa kaksin verroin huolellisesti.”

Chydenius harrasti myös lääkintätointa, valmisti lääkkeitä ja teki pieniä leikkauksia. Valistusmiehenä hän ei nähnyt ristiriitaa maallisen ja uskonnollisen kilvoittelun välillä, vaan etsi kaikissa toimissaan käytännön hyötyä.

Syntyi 26.2.1729 Sotkamossa
Kuoli 1.2.1803 Kokkolan pitäjässä


Lähteet:
Pertti Hyttinen, Kansallisgalleria, WSOY
Pentti Virrankoski, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Otavan kuva-arkisto

YLE ©2004