YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Mauno Koivisto
s. 1923
Suomen yhdentyvään Eurooppaan ankkuroinut presidentti
Ehdokas numero 37

Ehdokas 37

MAUNO KOIVISTO

Murrosajan presidentti Mauno Koivisto käänsi ulkopolitiikan painopisteen idästä yhdentyvään Eurooppaan ja parlamentarisoi presidentin asemaa. Pankkimaailmasta pääministeriksi noussut Koivisto saavutti laajan kansansuosion yli puoluerajojen ja nousi sen varassa tasavallan johtoon Kekkosen seuraajaksi. Eläkepäivinään Koivisto on yhä aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, kirjailija ja kansan arvostama ”fundeeraaja”.

Koiviston ura kulki vaatimattomista oloista kansakunnan johtoon. Ensin työn ohessa opiskelevasta satamatyöläisestä filosofian tohtoriksi, sitten pääministeriksi ja ensimmäiseksi vasemmistolaiseksi presidentiksi. Valtiovarainministerinä ja Suomen Pankin pääjohtajana pätevöitynyt talousmies Koivisto ei koskaan toiminut kansanedustajana. Pääministerinä hän torjui hallituksensa horjutusyrityksen asettumalla istuvaa presidenttiä vastaan. Tämä Kekkosen kaudella ennenäkemätön veto nosti Koiviston lopullisesti politiikan raskaaseen sarjaan.

Presidenttinä Koivisto laajensi parlamentarismia ja karsi presidentin valtaoikeuksia, joiden hän katsoi olevan liian laajat yhden ihmisen käsiin. Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, Koiviston johdolla toteutettiin ulkopolitiikan suuri kurssinmuutos. Suomi irtautui YYA-sopimuksesta kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Kekkosen linjan jatkajasta tuli radikaalien muutosten johtaja, kun aika oli hänen mielestään siihen kypsä.
Koiviston ainutlaatuiseen uraan vaikutti persoonan ja olosuhteiden kohtaaminen. Pohdiskeleva ja kuulijoille tilaa antava presidentti vastasi niihin haasteisiin ja odotuksiin, jotka edeltäjän ylipitkä kausi hänelle oli jättänyt.

Syntyi 25.11.1923 Turussa


Lähteet:
Eino Lyytinen, Kansallisgalleria, WSOY
Hannu Soikkanen, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004