YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Urho Kekkonen
1900 - 1986
Tasavallan pitkäaikaisin presidentti
Ehdokas numero 33

Ehdokas 33

URHO KEKKONEN

Urho Kekkonen on Suomen historian pitkäaikainen presidentti ja pääministeri, joka hallitsi suvereenisti politiikan kentän laidasta laitaan, ulkopolitiikasta tiedeorganisaatioiden järjestelyihin, Lapin kehittämisestä oikeuspolitiikkaan ja virkanimityksiin. Koko kansan presidentillä oli kykyä ja tarmoa seurustella mitä erilaisimpien ihmisten ja yhteiskuntapiirien kanssa.

Suomen idänsuhteista Kekkonen rakensi merkittävimmän poliittisen työvälineensä, vipusimen, jolla hän torjui niin hallitusten kaatoyritykset kuin henkilökohtaisen syrjäyttämisensäkin. Hän ajoi määrätietoisesti Suomen etua idän ja lännen välisenä sillanrakentajana, joka oli venäläisten ystävä, mutta myös taitava venäläisten käsittelijä.

Kriitikoille Kekkonen oli kovaotteinen ja vallanhimoinen oman edun tavoittelija, jonka valtapiirin laajuus ja presidenttikauden pituus sekä sisäpoliittinen hajoita ja hallitse -asenne loivat varjon suomalaiseen parlamentarismiin.

Kekkosen ansiot ulko- ja kauppapolitiikassa sekä poliittisen taktiikan taitajana tunnustetaan laajasti. Hän onnistui tavoitteessaan turvata suomalaisuuden säilyminen, sisäinen autonomia, tekemällä välttämättömät myönnytykset itänaapurille. Kekkosen neljännesvuosisadan kestäneen presidenttikauden aikana Suomi säilyi yhtenä länsimaista ja vahvisti kansainvälistä asemaansa Neuvostoliiton painostuksesta huolimatta.

Kekkosen aika nootteineen ja myllykirjeineen sekä pitkään valtakauteen liittyvä henkilökultti perässähiihtäjineen etsii vertaistaan maamme historiassa. Kekkosta onkin verrattu sinfoniaorkesterin kapellimestariin, jolla oli henkilökohtainen ote kaikkiin soittajiin johtaessaan omaa sävellystään.

Syntyi 3.9.1900 Pielavedellä
Kuoli 31.8.1986 Helsingissä


Lähteet:
Martti Häikiö, Kansallisbiografia, SKS
Ari Uino, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004