YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Tarja Halonen
s. 1943
Tasavallan ensimmäinen naispresidentti, tasa-arvon puolestapuhuja
Ehdokas numero 23

Ehdokas 23

TARJA HALONEN

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on ensimmäisenä naispresidenttinä ollut myös uuden ajan presidentti-instituution rakentaja. Edeltäjiään välittömämmän presidentin toimiin kansa on vastannut ennätyskorkein kannatusluvuin. Uuden perustuslain mukaisten valtaoikeuksien puitteissakin presidentti Halonen on ollut määrätietoinen johtaja sekä ulkopolitiikassa että kotimaisessa päätöksenteossa.

Ennen valintaansa tasavallan presidentiksi Halonen toimi ulkoministerinä ja oikeusministerinä sekä hoiti pohjoismaisen yhteistyöministerin tehtäviä. Lakimieskoulutuksen saanut Halonen oli SDP:n kansanedustajana yli 20 vuotta. Halosen nousu helsinkiläisestä työläiskodista ammattiyhdistysliikkeen ja paikallispolitiikan kautta valtakunnan johtopaikalle on rikkonut niin tasa-arvoon, perhekäsityksiin kuin presidentti-instituutioonkin juurtuneita raja-aitoja. Halonen on ollut ensimmäinen nainen SAK:n juristina ja ulkoministerinä. Presidentinvaalikampanjansa aikana Halonen käänsi voitokseen niin yksinhuoltajuuden, avoliiton kuin senkin, ettei hän kuulunut kirkkoon.

Viisivuotisella ulkoministerikaudellaan ulkopolitiikassa pätevöitynyt Halonen on presidenttinä jatkanut työtä ihmisoikeuksien ja tasa-arvokysymysten puolesta. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomission puheenjohtajana presidentti Halonen on toiminut vuodesta 2002.

Toiminta kansalaisjärjestöissä on kuulunut Halosen elämään poliittisen uran rinnalla. Solidaarisuutta, suvaitsevaisuutta ja vähemmistöjen oikeuksia korostava Halonen on tehnyt työtä niin ihmisoikeuksien, rauhan, rasisimin vastustamisen kuin seksuaalisen tasa-arvonkin puolesta.

Syntyi 24.12.1943 Helsingissä


Lähteet:
Maria Lähteenmäki, Kansallisbiografia, SKS
Suomen tasavallan presidentin www-sivut

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004