YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Georg Henrik von Wright
1916 - 2003
Filosofian professori, humaani kulttuurikriitikko
Ehdokas numero 98

Ehdokas 98

GEORG HENRIK VON WRIGHT

Akateemikko Georg Henrik von Wright oli 1900-luvun kansainvälisesti merkittävin suomalainen filosofi. Hän teki uraauurtavia logiikan, tieteenfilosofian ja teon teorian tutkimuksia ja toimi Wittgensteinin seuraajana Cambridgen yliopistossa Britanniassa. Pohjoismaissa hänet tunnetaan myös esseistinä ja humanistina, joka luotasi länsimaista aatehistoriaa ja tulevaisuutta taidokkaasti sekä otti kantaa yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Von Wright laski perustan suomalaiselle loogis-filosofiselle tutkimusperinteelle sekä suomalaisen filosofian korkealle kansainväliselle arvostukselle. Häntä pidetään saamisen ja pitämisen käsitteitä tutkivan modernin deonttisen logiikan perustajana. Von Wrightin töitä on käännetty useille kielille, ja hänen filosofiaansa käsittelevä nide on julkaistu arvostetussa Library of Living Philosophers-sarjassa. Von Wrightillä on ollut huomattava vaikutus myös muiden tieteiden kehitykseen, kuten suomalaiseen oikeusteoriaan ja sosiaalitieteisiin.

Von Wright toimi Helsingin yliopiston filosofian dosenttina ja professorina 1943 - 1961, ja professorina Cambridgessa 1950-luvun taitteessa. Hän oli Suomen Akatemian esimies 60-luvun lopussa. Yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston professorina von Wright työskenteli kolmentoista vuoden ajan ollen samalla Åbo Akademin kansleri. Von Wrightin pääteoksina pidetään Norm and Action sekä The Varieties of Goodness (1963) sekä Explanation and Understanding (1971) -teoksia. Suomen johtavaksi intellektuelliksi valittu von Wright pohti kulttuurikritiikeissään laajasti niin esteettisiä ja eettisiä aihepiirejä kuin sosiaalisia ja ekologisia ongelmia.

Syntyi 14.6.1916 Helsingissä
Kuoli 16.6.2003 Helsingissä


Lähteet:
Ilkka Niiniluoto, Kansallisgalleria, WSOY
Mikko Salmela, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004