YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Adolf Ehrnrooth
1905 - 2004
Jalkaväenkenraali, veteraanisukupolven keulakuva
Ehdokas numero 12

Ehdokas 12

ADOLF EHRNROOTH

Jalkaväenkenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnrooth on talvi- ja jatkosodan veteraani, puolustusvoimissa elämäntyönsä tehnyt sotilas ja erityisesti maamme nuorison isänmaallisena esikuvana kunnostautunut vaikuttaja.

Ehrnrooth palveli Talvisodassa 7. divisioonan esikuntapäällikkönä. Jatkosodan alettua hän haavoittui vaikeasti, mutta toipui kuin ihmeen kautta ja palasi rintamalle. Kesän 1944 raskaissa ja ratkaisevissa torjuntataisteluissa Ehrnrooth toimi puolustusvoimien siihen mennessä nuorimpana rykmentin komentajana. Hän paneutui huolella vaativaan tehtäväänsä, hankki omalla esimerkillään alaistensa luottamuksen ja sai rykmentissä syntymään yhteishengen, jonka avulla hänen joukkonsa oli menestyksekkäästi pysäyttämässä neuvostojoukkojen suurhyökkäystä Siiranmäessä, Äyräpäässä ja Vuosalmella. Ylipäällikkö nimitti eversti Ehrnroothin Mannerheim-ristin ritariksi hänen ansioistaan taitavana ja tarmokkaana esikuntapäällikkönä sekä ensiluokkaisena komentajana.

Rauhan aikana tahdikas ja tyylikäs Ehrnrooth on ollut puolustusvoimien kantahenkilökunnalle esikuva, sotilashyveiden henkilöitymä ja samalla aktiivinen sotilaskoulutuksen kehittäjä. Taitavana ratsastajana tunnettu Ehrnrooth edusti Suomea Lontoon olympialaisissa 1948.

Reservissä Adolf Ehrnrooth on yli kolmen vuosikymmenen ajan ollut näkyvä puhuja, kirjoittaja ja harvenevan veteraanisukupolven arvostettu keulakuva.

Syntyi 9.2.1905 Helsingissä
Kuoli 26.2.2004 Turussa


Lähteet:
Urho Myllyniemi, Kansallisbiografia, SKS
Martti Sinerma, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004