YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Minna Canth
1844 - 1897
Näytelmäkirjailija, yhteiskunnallinen vaikuttaja
Ehdokas numero 8

Ehdokas 8

MINNA CANTH

Erityisesti näytelmistään muistettu Minna Canth oli ensimmäinen merkittävä naiskirjailijamme, suomalaisen realismin uranuurtaja ja sanomalehtinainen. Canth oli myös seitsenlapsisen perheen yksinhuoltaja ja menestyvä yrittäjä.

Canth puuttui sekä teoksissaan että toiminnallaan rohkeasti yhteiskunnallisiin epäkohtiin valistusaatteen hengessä. Hän kritisoi naisten elämän rajoituksia, kaksinaismoralistisia siveys- ja avioliittonormeja sekä vaati naisille samoja lakisääteisiä mahdollisuuksia koulutukseen ja ammattiin kuin miehillä. Canth oli perustamassa Kuopioon sekä työväenyhdistystä että raittiusseuraa ja liittyi varhain naisyhdistyksen paikalliseen alaosastoon.

Canthin koti Kuopiossa oli seurustelupaikka, väittelyopisto ja kirjailijakoulu kaupungin nuorelle älymystölle ja nouseville taiteilijoille. Kanttilan emäntä oli loistava keskustelija ja seuraihminen, jonka luona vierailivat myös mm. Jean Sibelius ja Akseli Gallen-Kallela. ”Minnan salonkiin” kokoontui myös ”Kuopion naisintelligenssi”, viisi valveutunutta kuopiolaisnaista, jotka vaikuttivat kannanotoillaan kieli-, koulu-, raittius- ja naisasiakeskusteluun koko Suomessa.

Canth julkaisi kymmenen näytelmää, seitsemän pitkää novellia, kertomuksia sekä lehtiartikkeleita ja puheita. Kielitaitoisena hän myös käänsi artikkeleita vieraskielisistä lehdistä välittäen lukijoilleen ajan eurooppalaista keskustelua. Canthin kuollessa 1897 suomenkielinen kirjallisuus oli noussut ruotsinkielisen edelle ja suomenkieliset näytelmät täyttivät teatterisaleja.

Syntyi 19.3.1844 Tampereella
Kuoli 12.5.1897 Kuopiossa


Lähteet:
Liisi Huhtala, Kansallisgalleria, WSOY
Tellervo Krogerus, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004