YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Elisabeth Rehn
s. 1935
YK:n ihmisoikeustehtäviin siirtynyt eturivin naispoliitikko
Ehdokas numero 69

Ehdokas 69

ELISABETH REHN

Elisabeth Rehnin ura politiikan kansallisella ja kansainvälisellä kentällä sisältää monta kohokohtaa ja käännettä. Presidenttiehdokkaaksi 1994 noussut Rehn oli Suomen ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. Euroopan parlamentista Rehnin kansainvälinen ura kulki YK:iin, jonka alipääsihteerinä, Bosnian ja Hertsegovinan erityislähettiläänä sekä alueen ihmisoikeusraportoijana Rehn on ansainnut huomattavaa arvostusta myös maamme rajojen ulkopuolella.

Pitkän uran kansanedustajana (1979 – 1994) tehnyt Rehn toimii myös YK:n rauhanturvayksikön hallinnossa ja Etyjin sovitteluelimessä, samoin kuin rauhanprosesseja seuraavassa kansainvälisessä komiteassa ja naisten kriisinehkäisyvalmiuksia kehittävässä valmiusliitossa. Aiemmat luottamustehtävät liittyvät mm. SPR:iin ja Unicefiin sekä väestökysymyksiin ja luonnonsuojelutoimintaan.

Diplomiekonomiksi valmistunut Rehn on taloustieteen ja valtio-opin kunniatohtori Svenska handelshögskolanissa ja Åbo Akademissa. Hän on myös useiden ulkomaisten säätiöiden ja yhdistysten kunniajäsen. Rehn toimii parhaillaan Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen demokratia- ja ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtajana.

Varhaiset omakohtaiset kokemukset sodasta ovat olleet vaikuttamassa Rehnin poliittisen uran painopisteiden kehitykseen. Puolustusministerinä hänen sydäntään lähellä olivat myös siviilipalvelukseen liittyvät asiat. Entisen Jugoslavian alueella Rehn on todennut viimeistään huomanneensa päätöstentekijöiden ja ruohonjuuritason kärsimysten välisen kuilun.

Syntyi 6.4.1935 Helsingissä


Lähteet:
Eduskunnan www-sivut
UNIFEMin www-sivut

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004