YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Elias Lönnrot
1802 - 1884
Kalevalan isä, kirjakielen kehittäjä
Ehdokas numero 52

Ehdokas 52

ELIAS LÖNNROT

Elias Lönnrot oli kansallisen herätyksen keskeisiä hahmoja, ja suomen kirjakielen toinen isä. Hän oli Kalevalan luoja ja lääkäri. Lönnrot julkaisi sanakirjoja, ensimmäistä suomenkielistä aikakauslehteä sekä uudisti suomalaista virsirunoutta. Lönnrot oli monitietäjä, joka arvovallallaan eheytti kansallista kulttuuria yli kieli- ja puoluerajojen.

Kajaanin piirilääkärinä 1833 - 1853 toiminut Lönnrot teki kaikkiaan yksitoista runonkeruumatkaa, joiden tuloksena syntyi 65 000 säettä kansanrunoutta. Kalevala ilmestyi 1835 – 1836 ja Kanteletar 1840. Matkapäiväkirjat kuvasivat kansan elintapoja ja luontoa. Muihin teoksiin tallentui sananlaskuja, arvoituksia ja loitsurunoja. Lääkärinä Lönnrot hahmotteli terveyskeskuksen edeltäjän sekä julkaisi valistavan Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkärin (1839).

Kirjasuomi oli lähes Mikael Agricolan käyttämän kielen asteella, sisältäen noin 7 000 sanaa. Kun Lönnrotin suurtyö Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja valmistui 1880, se sisälsi yli 200 000 sanaa. Lönnrotin mielestä kansan oma kieli oli sen kulttuurin edellytys ja selviytymisen ehto. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professuuria 1853 - 1862 hoitanut Lönnrot toimi lehtimiehenä yli 40 vuoden ajan.

Lönnrot saavutti tiedeyhteisöltä tunnustusta jo eläessään, ja hänet kutsuttiin useiden ulkomaisten tieteellisten seurojen jäseneksi. Kalevalaa pidetään edelleen kansallisen itsetunnon lujittajana, sekä kansainvälisenä kaupan ja kulttuurivaihdon edistäjänä.

Syntyi 9.4.1802 Sammatissa
Kuoli 19.3.1884 Sammatissa


Lähteet:
Raija Majamaa, Kansallisbiografia, SKS
Hannes Sihvo, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004