YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Lars Levi Laestadius
1800 - 1861
Herätysliikkeen perustaja, arktisen luonnon ja kulttuurin tuntija
Ehdokas numero 44

Ehdokas 44

LARS LEVI LAESTADIUS

Kaaresuvannon kirkkoherra Lars Levi Laestadius oli arktisen luonnon ja kulttuurin tuntija, omaperäinen teologi, joka loi pohjan lestadiolaiselle herätysliikkeelle.

Maan pohjoisimman seurakunnan sielunpaimen Laestadius koki raskaana laumansa rappion. "Kadonnut on hyve, kadonnut on entinen usko, hävinnyt on hurskaus, kadonnut tapojen yksinkertaisuus" hän kirjoitti. Hengellisen herätyksen ja raittiuden nimeen saarnannut Laestadius kauhistui Lapin väestön jumalatonta elämäntyyliä ja juopottelua, josta koitui perheille ja saamelaisyhteisölle suunnatonta kärsimystä.

Valon synkkyyteen toi Kaaresuvannossa 1846 alkanut kansanherätys, joka sai aikaan pysyvän elämäntapojen muutoksen sekä Lapin väestön henkisen ja moraalis-eettisen ryhdistäytymisen. Herätyksen kokeneiden äänekkäät liikutukset antoivat ulkopuolisille aiheen kutsua heränneitä "hihhuleiksi". Laestadiuksesta tuli laajan ja elinvoimaisen herätysliikkeen johtaja ja opillinen isä.

Tiedemiehenä Laestadius oli pohjoisen kasviston tuntija, joka nimesi kymmeniä kasveja. Hän perehtyi myös eläintieteeseen, tutki sään vaihteluita ja teki geologisia havaintoja. Saamelaisen väestön elinolojen, kulttuurin, uskomusten ja uskonnon asiantuntijana Laestadius oli eturivin uskontotieteilijä ja etnografi.

Äitinsä puolelta saamelainen Laestadius loi kirjoituksillaan kotalapiksi kutsutun saamen kirjakielen, suomen kielen hän opetteli Kaaresuvannon vuosinaan. Lestadiolaisuus on edelleenkin yksi Suomen aktiivisimpia herätysliikkeitä.

Syntyi 10.1.1800 Arjeplogissa, Ruotsissa
Kuoli 21.2.1861 Pajalassa, Ruotsissa


Lähteet:
Jouko Talonen, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004