YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Väinö Tanner
1881 - 1966
Osuustoiminta- ja itsenäisyysmies, SDP:n johtajia
Ehdokas numero 86

Ehdokas 86

VÄINÖ TANNER

Väinö Tanner kuului Suomen johtaviin vaikuttajiin neljänkymmenen vuoden ajan. Hän oli osuusliike Elannon suuruuden luoja. Tanner oli Suomen ensimmäisen vasemmistohallituksen pääministeri ja ministerinä lisäksi seitsemässä hallituksessa. Tannerin panos Suomen sisäisessä eheyttämisessä oli keskeinen. Oli paljolti Tannerin ansiota, että vasemmisto pysyi hallituksen linjan takana talvi- ja jatkosodan aikana. Sotasyylliseksi tuomittu Tanner palasi vielä politiikkaan 1950-luvun lopulla, jolloin hänet valittiin uudelleen hajoamassa olevan SDP:n puheenjohtajaksi.

Ensimmäiseen eduskuntaan 1907 valittu Tanner oli tutustunut Hampurissa osuuskuntaliikkeeseen, ja Elannon johtoon hänet valittiin 1915. Työväen asemaa oli parannettava vähitellen, ja yhteistoiminnassa porvarillisten keskustapuolueiden kanssa. Tanner valittiin myöhemmin kansainvälisen osuustoimintaliiton presidentiksi.

Äärivasemmistolaisuutta vastustanut Tanner nousi 1918 SDP:n johtoon. Hän oli neuvottelemassa Tarton rauhan ehtoja 1920, ja nousi pääministeriksi presidentti Relanderin sisäisen eheytyksen kaudella.
Talvisodassa ulkoministeri Tanner pyrki jo varhain rauhaan, ja tuki aseveljeyttä Saksan kanssa. Jatkosodassa Tanner leimautui Rytin rinnalla keskeiseksi sotasyylliseksi. Tannerin lojaali asenne sotaan ehkäisi tappio- ja vastustusmielialan syntymistä vasemmistossa.

Sodan jälkeen pari vuosikymmentä sisäpolitiikkaan vaikuttanut Tanner oli Neuvostoliiton vaikutuspyrkimysten kiivas vastustaja, ja pysyi jyrkässä oppositiossa Paasikiven ja Kekkosen idänpolitiikan suhteen.

Syntyi 12.3.1881 Helsingissä
Kuoli 19.4.1966 Helsingissä


Lähteet:
Jaakko Paavolainen, Kansallisbiografia, SKS
Juhani Piilonen, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004