YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Santeri Alkio
1862 - 1930
Nuorisoseura- ja raittiusmies, Maalaisliiton perustaja
Ehdokas numero 6

Ehdokas 6

SANTERI ALKIO

Santeri Alkio on nuorisoseuraliikkeen perustaja ja nuorisoseura-aatteen keskeisin filosofi. Erityisesti hänet tunnetaan Maalaisliiton (nyk. Suomen Keskusta) ideologian luojana. ”Laihian profeetta” Alkio oli myös kirjailija ja Ilkka-lehden perustanut sanomalehtimies.

Alkion mielessä siintävä Suomi oli demokraattinen, suomenkielinen, uskonnollisesti salliva ja kulttuuriltaan nuorekas. Kansakunnan voima piili kansan henkisessä kasvussa ja yhteiskunnallisessa nousussa. Alkion ideaalihahmo oli valistunut ja eettisesti korkeatasoinen pienviljelijä, joka elää sopusoinnussa luonnon ja Jumalansa kanssa. Näille ajatuksille perustui myös Maalaisliiton edeltäjän, Suomen Maalaisväestön Liiton, synty vuonna 1906.

Itsenäisen Suomen ensimmäisissä eduskuntavaaleissa Alkio johdatti Maalaisliiton suurvoittoon. Alkion poliittinen kädenjälki näkyy mm. kieltolaissa, joka tuli voimaan hänen sosiaaliministerikaudellaan.

Alkion johtamana nuorisoseuraliike oli osa J.V. Snellmanin muotoilemaa kansallista projektia, jonka tavoitteena oli suomenkielinen sivistysvaltio. Alkiolle nuorisoseuraliike oli samalla myös maaseudun sivistys- ja puolustusliike. Seurojen tuli vahvistaa uskoa terveisiin maalaiselämän arvoihin, kannustaa raittiuteen sekä kitkeä "tapojen turmelusta ja tietämättömyyttä".

Kirjailijana Alkion laajaa tuotantoa leimaa yhtäältä realistinen kansankuvaus ja myötäelävä eteläpohjalainen talonpoikaisväri, toisaalta eettinen paatos ja edistysusko. Lukijan ei tarvinnut edes viinahuuruisimmissa ryvetyksissään jäädä vaille toivoa ja luopua uskosta sivistyksen korjaavaan voimaan.

Syntyi 17.6.1862 Laihialla
Kuoli 24.7.1930 Laihialla


Lähteet:
Juhani Mylly, Kansallisgalleria, WSOY
Juhani Mylly, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004