YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Kaj Franck
1911 - 1989
Keramiikka- ja lasimuotoilun huippunimi
Ehdokas numero 17

Ehdokas 17

KAJ FRANCK

Muotoilija Kaj Franck oli kansainvälisesti palkittu keramiikka- ja lasimuotoilun modernisti, sosiaalisen suunnittelun edelläkävijä ja alan arvostettu opettaja. Aikansa esteettisiä ihanteita geometrisilla, pelkistetyillä ja helposti pinottavilla muodoillaan uhmannut Franck tiivisti suunnittelufilosofiansa kysymykseen "Eikö kauniin perimmäinen merkitys ole välttämätön, toimiva, perusteltu, oikea?".

Klassikoksi noussut Kilta-astiasto oli mestarin moderni versio ylenkatsotusta ”massatavarasta”. Kilta ei jäljitellyt posliiniserviisien suurta tyyliä, vaan oli aidosti edullinen, kansanomainen ja vuosikymmenien käyttöön suunniteltu. Ulkomailla Kilta saavutti nopeasti menestystä, mutta pulasta toipuva Suomi piti ensin vakuuttaa siitä, ettei Kilta-sarjan askeettisuus ollut köyhyyttä. Vasta jälleenrakennusaika juurrutti funktionalismin ihanteet Suomeen, kun parisataatuhatta uutta kotia piti varustaa arkipäivän käyttöesineillä.

Franck kirjoitti materiaalien "uudelleenkäytettävyydestä" jo vuonna 1967, parisenkymmentä vuotta ennen kuin kierrätyksestä tuli arkikieltä Suomessa. Hän oli ensimmäisiä kertakäyttöideologian puolestapuhujia, mutta myös ensimmäisiä, jotka hylkäsivät aatteen, kun kävi ilmi, että paperiset esineet saattoivat olla paitsi kalliita, myös rasitteeksi luonnolle.

Franck toimi Arabian posliinitehtaan tuotannon uudistajana ja Nuutajärven lasitehtaan taiteellisena johtajana. Demokraattisen ja ekologisen muotoiluajattelunsa takia Franckia on luonnehdittu suomalaisen muotoilun omaksitunnoksi.

Syntyi 9.11.1911 Helsingissä
Kuoli 26.9.1989 Helsingissä


Lähteet:
Harri Kalha, Kansallisbiografia, SKS
Leena Maunula, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004