YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Leena Palotie
s. 1952
Kansainvälinen genetiikan huippututkija, professori
Ehdokas numero 63

Ehdokas 63

LEENA PALOTIE

Genetiikan tutkija Leena Palotie kuuluu suomalaisen tieteen nykyisiin uranuurtajiin. Helsingin yliopistossa ja Kansanterveyslaitoksella työskentelevää professoria pidetään yhtenä ihmisten geeneihin liittyvän tutkimuksen johtavista tutkijoista nykymaailmassa. Itse hän pitää suurimpana saavutuksenaan 15 suomalaisen tautiperimän geenin paikannusta. Näihin kuuluvat mm. korkea verenpaine, skitsofrenia, käsi- ja nivelrikko, multippeli skleroosi, veren rasvataudit ja laktoosi-intoleranssi.

Palotie on työskennellyt kansainvälisen geenitutkimuksen parissa myös Yhdysvalloissa, jossa hän pystytti uuden laitoksen, Human Geneticsin, University of California, Los Angelesiin (UCLA). Nyt Palotie koordinoi suurta EU-hanketta, jossa selvitetään perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta ihmisen kehitykseen.

Suomi tunnetaan geenitutkimuksen huippumaana, ja Palotie tekeekin yhteistyö monien maiden tutkijoiden kanssa. Heitä houkuttelee Suomeen myös hyvä aineisto, sillä suomalaisten terveystietoa sekä elintapoihin, ruokatottumuksiin ja sairastumiseen liittyviä tietoja on kerätty jo vuosikymmeniä. Nykyisin geenitutkijoiden työtä vauhdittaa lisäksi yli 100 eläinlajin ja ihmisen perimän löytyminen internetistä.

Alun perin lähetyslääkäriksi Afrikkaan lähtemistä suunnitellut Palotie valittiin viideksi vuodeksi Suomen Akatemian professoriksi 2003 alkaen. Palotie on pyrkinyt edistämään aiemmin myös tasa-arvoa ja tiedettä Suomen Akatemian asettaman Naisten tutkijanuran edistämistyöryhmän puheenjohtajana.

Syntyi 16.6.1952 Helsingissä


Lähteet:
Eeva Ahola, Eurotutkimus
Marja Hyryläinen, Kansanterveys-lehti

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004