YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Antti Ahlström
1827 - 1896
Puutavarakaupan ja teollisuuden historian voimamies
Ehdokas numero 5

Ehdokas 5

ANTTI AHLSTRÖM

Merikarvialaisen talon poika Antti Ahlström loi ilmeisen liikemiesvaistonsa – ja suotuisan avioliiton tuoman alkupääoman - turvin metsä- ja rautateollisuuden suuryrityksen.

Noormarkun kartanon, sahan ja rautaruukin osto pakkohuutokaupasta 1870 teki Ahlströmistä tehtailijan ja merkittävän työllistäjän Satakunnassa. Kauppa loi myös perustan hänen tärkeimmälle taloudelliselle innovaatiolleen: Hän hankki rautaruukkeja laajoine metsäalueineen ja muutti niiden käyttötavan. Valtio tarjosi ruukeille mahdollisuuden lunastaa tehtaiden ympäristöstä metsiä edullisesti turvatakseen tehtaiden puuhiilitarpeen, mutta puuhiilen polton sijasta Ahlström hyödynsi tehtaiden puuvarat sahatavaran valmistukseen.

Höyrysahoja hankkinut Ahlström oli pian myös Hämeen suurin sahateollisuuden yrittäjä, jonka liiketoimia puuttuva rautatieyhteys Tampereelta Porin satamaan haittasi. Ahlström aikoi jo rakentaa radan itse, ellei valtio sitä tekisi. Kiivas lobbaus valtiopäivillä kuitenkin palkittiin, ja valtiollinen rautatie Tampereelta Poriin avattiin liikenteelle vuonna 1895.

Ahlström oli täysin itseoppinut lukuun ottamatta muutamaa vuotta Porin alkeiskoulussa, mutta hän ymmärsi kansansivistyksen tärkeyden. Kauppaneuvoksen arvon saanut Ahlström vaimoineen tunnettiinkin sivistystä ja kulttuuria suosivina lahjoittajina.

Ahlström omisti lopulta viitisentoista sahaa ja neljä rautaruukkia. Hän jätti jälkeensä Suomen suurimpiin kuuluneen omaisuuden ja tänä päivänäkin menestyvän teollisuuskonsernin.

Syntyi 7.11.1827 Merikarvialla
Kuoli 10.5.1896 Helsingissä


Lähteet:
Karl-Erik Michelsen, Kansallisgalleria, WSOY
Per Schybergson, kääntänyt Oili Tapionlinna, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: A. Ahlström Oy

YLE ©2004