YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Larin Paraske
1833 - 1904
Runonlaulaja, suomalaisten säkeitten välittäjä
Ehdokas numero 64

Ehdokas 64

LARIN PARASKE

Runonlaulaja Larin Paraske on suomalaisen kansanrunouden keskeinen hahmo. Häntä kuulivat 1890-luvulla monet Kalevalasta innoitusta hakeneet, kansallisromantiikan aikaiset taiteilijat kuten Jean Sibelius. Parasken mittavin, 32 000 säkeen runoaineisto kuuluu karjalaisen runokulttuurin korvaamattomiin lähteisiin. Naisten elämän tulkkina ja aikansa keskeisenä taitelijana Paraske edustaa kaksituhatta vuotta vanhaa Itämeren piirin kulttuuriperinnettä.

Itä-Kannaksella ja Pohjois-Inkerissä elänyt Paraske oppi ensimmäisen laulunsa nelivuotiaana äitinsä sylissä naapurin häissä. Myöhempään repertuaariin sisältyi kertovia runoja, lyriikkaa, hää-, tanssi-, leikki- ja lastenlauluja sekä loitsuja. Apupappi Neovius on merkinnyt muistiin myös tuhansia sananlaskuja ja arvoituksia, laajan paikallisten häätapojen kuvauksen, sikermän itkuvirsiä, murresanoja sekä tietoja käsitöiden kirjontamalleista.

Suullisen kulttuurin jäsenenä Paraske lauloi "korvakuulolta”, improvisoiden ja omaa elämää opittuun yhdistäen. Hänestä tuli runonlaulajaperinteen edustaja myös siksi, että kalevalainen maailma oli hänen kauttaan tutkijoiden ja taiteilijoiden ulottuvilla. 1891 Paraske esiintyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokouksessa ja oli julkinen sensaatio.

Larin Paraske on yksi kansallisen kulttuurin symboleistamme, ja edustaa suomalaisuuden historiassa tyypillistä prosessia: virallisen ja epävirallisen, kirjallisen ja ei-kirjallisen, itäisen ja läntisen kulttuurin kohtaamista ja vaikutusta toisiinsa.

Syntyi 27.12.1833 Lempaalassa, Pohjois-Inkerissä
Kuoli 3.1.1904 Metsäpirtissä


Lähteet:
Senni Timonen, Kansallisbiografia, SKS
Senni Timonen, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004