YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Paavo Ruotsalainen
1777 - 1852
Talonpoikainen herännäisjohtaja, kansan uskon valveuttaja
Ehdokas numero 71

Ehdokas 71

PAAVO RUOTSALAINEN

Savolainen talonpoika Paavo Ruotsalainen kohosi 1800-luvun alkupuolella merkittäväksi herännäisjohtajaksi ja vaikuttajaksi. Ruotsalaisen asema perustui hänen taitoihinsa uskonnollisena opettajana ja sielunhoitajana, hänen kannattajajoukkonsa vahvuuteen sekä lukuisiin matkoihin ihmisten parissa. Körttiläisyydellä, jolla pilkkanimellä herätysliikettä yleisemmin kutsutaan, on vahva asema edelleen evankelisluterilaisen kirkon sisällä.

Ruotsalaisen lapsuus ja nuoruus ajoittuvat 1700-luvun lopun pietistis- ja herrnhutilaisherätysten aikaan. Herätysjohtajana Ruotsalaisen asema oli vahvimmillaan 1830 - 1840 –lukujen taitteessa, ja häntä kutsuttiin "kahden hiippakunnan piispaksi". Ristiriitaa herätti Ruotsalaisen epäsovinnainen käytös, johon liittyi reipas alkoholin käyttö.

Vastustusta herätysliike kohtasi niin kirkollisten kuin maallisten viranomaisten sekä säätyläisten taholta. Liike edusti talonpoikaisen kansan itsetietoisuuden alkavaa heräämistä. Ruotsalainen esiintyi tietoisesti säätynsä edustajana, ja torjui kansallisuusmiesten, muun muassa J.V. Snellmanin kritiikin.

Ruotsalaisen kuoleman jälkeen herännäisyyden ja kansallisuuskysymyksen välinen suhde muuttui. Aiemmin kulttuurivihamieliseksi ja vanhoilliseksi leimattu herännäisyys alettiin nähdä kiristyvässä Venäjän-poliittisessa tilanteessa 1890-luvulta lähtien osana suomalaisuuden omaa historiaa. Kaunokirjallisuudessa ja historiantutkimuksessa herätystä alettiin tarkastella aidon suomalaisen uskonnollisuuden muotona. Syntyi käsitys, että uskonnollinen herätys oli luonut edellytykset kansalliselle heräämiselle. 1900-luvun alkupuolelta lähtien Paavo Ruotsalainen luettiin kansallisten suurmiesten joukkoon.

Syntyi 9.7.1777 Kuopiossa
Kuoli 27.1.1852 Nilsiässä


Lähteet:
Ilkka Huhta, Kansallisbiografia, SKS
Eino Murtorinne, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004