YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

A.I. Virtanen
1895 - 1973
Nobelilla palkittu biokemisti, rehu- ja voikeisari
Ehdokas numero 94

Ehdokas 94

A.I. VIRTANEN

Biokemian tutkija, nobelisti A. I. Virtanen on viime vuosisadan tunnetuin suomalainen kemisti. Voin huonon säilyvyyden ja heikkotasoisen karjanrehun parantamiseksi Virtanen keksi AIV-voisuolan ja AIV-rehun, jotka edistivät suomalaista voinvientiä sekä maidontuotantoa. Virtasen 1945 saama Nobelin palkinto teki Suomen tiedettä tunnetuksi ulkomailla ja rohkaisi mielialoja sodanjälkeisessä tilanteessa. Virtanen ennakoi jo hyvissä ajoin biotekniikan kehittymisen keskeiseksi tieteenalaksi.

Virtanen teki 50 vuotta kestäneen uran Valiolla, toimi biokemian professorina Teknillisessä korkeakoulussa ja kemian professorina Helsingin yliopistossa. Virtasen useisiin käytännöllisiin uudistuksiin johtanut tutkimustyö kohdistui mm. käymisilmiöihin, ravitsemukseen ja happamuuden vaikutukseen. Maaseudulla tuotettiin 1920-luvun lopulla jo 40 000 tonnia AIV-rehua. Jatkosodan aikana tiedemiehet suosittelivat pinaatin ja salaatin korvaamista AIV-rehulla.

Virtasesta tuli 1948 perustetun Suomen Akatemian ensimmäinen esimies. Hänellä oli yli 1300 tieteellistä julkaisua, ja 44 Virtasen oppilasta väitteli tohtoriksi. Melkein kaikki seuraavan sukupolven professorit biokemiassa, ravitsemustieteessä, lääketieteellisessä kemiassa, radiokemiassa ja lähialoilla olivat hänen oppilaitaan. A. I. Virtanen onkin kyntänyt leveän saran Suomen tieteen ja tiedepolitiikan historiaan.

Syntyi 15.1.1895 Helsingissä
Kuoli 11.11.1973 Helsingissä


Lähteet:
Risto Ihamuotila, Kansallisbiografia, SKS
Anto Leikola, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004