YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

A.E. Nordenskiöld
1832 - 1901
Keskeisin arktinen tutkimusmatkailija, museointendentti
Ehdokas numero 55

Ehdokas 55

A.E. NORDENSKIÖLD

A.E. Nordenskiöld on maailmalla tunnetuimpia suomalaissyntyisiä tiedemiehiä. Nordenskiöld purjehti ensimmäisenä maailmassa Koillisväylän kautta Euroopasta Aasiaan. Hän johti useita tutkimusmatkoja Huippuvuorille ja Grönlantiin, sekä yritti Pohjoisnavalle. Nordenskiöldin keräämä karttojen ja maantieteellisten teosten kokoelma kuuluu UNESCOn ihmiskunnan merkittävimpiin tiedonlähteisiin.

Koillisväylän purjehdusta on verrattu merkitykseltään James Cookin Antarktiksen ympäripurjehdukseen. Nordenskiöldin tieteellinen tuotanto on vaikuttava, ja hän oli useiden eri maiden tieteellisten seurojen kunniajäsen. Nordenskiöldin keräämä esihistoriallisten kasvien kokoelma herätti ensimmäisen keskustelun maapallon ilmastovaihdoksista.

Tiedemiehenä Nordenskiöld esitti mielellään hyväksytyistä teorioista poikkeavia hypoteeseja, joista monet osuivat myös oikeaan. Hän oli ensimmäisiä, jotka esittivät kansallispuistojen perustamista kiinnostavien alueiden säilyttämiseksi luonnontilassa. Luonnontieteilijänä, naparetkeilijänä ja historiantutkijana ansioitunut Nordenskiöld nimitettiin 1893 Ruotsin akatemian jäseneksi.

Nordenskiöld suoritti suurimman osan tutkimuksistaan Ruotsissa, mutta hän oli syntynyt ja saanut tieteellisen koulutuksensa Suomessa. Naturhistoriska riksmuseetin mineralogisen osaston intendentiksi 26-vuotiaana valittu Nordenskiöld loi skandinaavisten sekä pohjoisten alueiden mineraalien huomattavimman kokoelman maailmassa.

Hän keräsi lisäksi useita erinomaisia kokoelmia niin kansatieteen kuin kirjahistoriankin alalta. Tärkein on 24 000 karttaa käsittävä kokoelma. Ruotsissa ja Suomessa Nordenskiöldiä pidettiin kansallissankarina. Myös Ruotsin valtiopäivillä edustajana toiminut Nordenskiöld korotettiin vapaaherralliseen säätyyn, ja Suomessa hän sai useita huomionosoituksia.

Syntyi 18.11.1832 Helsingissä
Kuoli 12.8.1901 Dalbyössä, Ruotsissa


Lähteet:
Cecilia af Forselles-Riska, kääntänyt Aulikki Litzen, Kansallisbiografia, SKS
Tapio Markkanen, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004