YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

F.E. Sillanpää
1888 - 1964
Kirjallisuuden nobelisti, luonnonkuvaaja, "Taata"
Ehdokas numero 79

Ehdokas 79

F.E. SILLANPÄÄ

Suomen ainoa kirjallisuuden nobelisti F. E. Sillanpää oli luonnonkuvaaja ja ihmisen herkimpien tunteiden tallettaja. Hän oli myös kiistelty kirjailija, sillä sotien välisenä aikana kahtia jakautuneella kulttuuririntamalla Sillanpää ei asettunut kummallekaan puolelle.

Sillanpää toi Suomen kirjallisuuteen uuden näkemyksen ihmisen ja luonnon suhteista, ja tarkasteli ihmistä tasavertaisena osana luomakuntaa. Seitsemässä romaanissaan ja kymmenessä novellikokoelmassaan Sillanpää kuvasi länsisuomalaista maalaiselämää impressionistien ja realistien tapaan, mutta pohjalla oli tieto kehitysopin ja perinnöllisyystieteen uusista saavutuksista.

Sillanpään luova toiminta ulottui Suomen suuriruhtinaskunnan ajoista 1916 aina talvisotaan ja Nobelin palkinnon saavuttamiseen 1939. Maailmansotien välisenä aikana hän oli johtava kirjailija itsenäistyneessä Suomessa, joka etsi paikkaansa Euroopassa. Nuorena nukkunut (1931) herätti ihastusta ympäri maailmaa. Romaanissa Hurskas kurjuus (1919) Sillanpää tilitti ensimmäisten joukossa kansalaissodan tapahtumia. Hän ryhtyi kansalliseksi eheyttäjäksi sekä otti pelottomasti kantaa myös Euroopan tapahtumiin.

Alkoholismin ja hermojen takia pakkohoitoon 40-luvun alussa joutunut Sillanpää palasi julkisuuteen parrakkaana Taatana. Radioesiintymisillään ja joulusaarnoillaan hän nousi entistä suurempaan kansansuosioon. Sillanpään maine kuitenkin unohtui Euroopassa sotien jälkeen. Suomessa Sillanpää kuuluu proosan uudistajien eturiviin. Hänen merkityksensä kansakunnan tunnemuistin, syvien kokemusten ja kielen kauneuden tallettajana on kestävä.

Syntyi 16.9.1888 Hämeenkyrössä
Kuoli 3.6.1964 Helsingissä


Lähteet:
Panu Rajala, Kansallisbiografia, SKS
Panu Rajala, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004