YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Edith Södergran
1892 - 1923
Runouden uudistaja, pohjoismaisen modernismin tiennäyttäjä
Ehdokas numero 85

Ehdokas 85

EDITH SÖDERGRAN

Lyriikan uudistaja ja pohjoismaisen modernismin uranuurtaja Edith Södergran on kansainvälisesti tunnetuin ja tutkituin suomalainen runoilija. Kaikkien arvojen uudistaminen, voimakas luova yksilö ja ”uusi nainen” yhdistyivät Södergranissa. Södergranin suppeaksi jäänyt visionäärinen ja ilmaisultaan radikaali tuotanto on välittänyt pohjoismaiseen lyriikkaan eurooppalaisia moderneja virtauksia, symbolismia, ekspressionismia ja venäläistä avantgardea.

Södergran aloitti runoilun saksaksi, Heinen ja Goethen vapaa mitta mallinaan. Sairastuminen keuhkotautiin, 1910-luvun jännitteinen henki sotineen sekä utopiat uudesta ihmisestä ja taiteesta vaikuttivat nuoreen runoilijaan. Södergranin runot esimerkiksi esikoiskokoelmassa Dikter sekä teoksessa Vierge moderne eivät seuranneet mitään tradition kaavaa. Ne rakensivat kuvaa tahtonsa voimin täydellistyvästä naisesta.

Aikalaiset kokivat runot vaikeatajuisina ja runoilijan itsevarmuuden ylimielisyytenä. Ekspressionistisen kirjailijan Hagar Olssonin kanssa Södergran näki elämän saavan taiteessa pyhityksensä taiteilijan ollessa tiennäyttäjä muille. Tunnettuutta Södergran alkoi saada modernistilehti Ultran kautta, jonne hän antoi julkaisemattomia runojaan ja aforismeja. Niissä hän palasi luontoon kaiken perustana.

Vasta postuumi kokoelma Landet som icke är (1925) merkitsi Södergranin lyriikan laajempaa hyväksyntää. Södergran on vaikuttanut suomalaiseen ja pohjoismaiseen modernismiin kautta 1900-luvun. Hänen runojaan on käännetty ainakin kuudelletoista kielelle.

Syntyi 4.4.1892 Pietarissa
Kuoli 24.6.1923 Raivolassa


Lähteet:
Tuula Hökkä, Kansallisbiografia, SKS
Tuula Hökkä, Kansallisgalleria, WSOY

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004