YLE YLE TV1 Uutiset Urheilu Ohjelmaopas Palaute
 
Suuret suomalaiset
Finalistit
100 Suurinta suomalaista
Tulosseuranta
Tiedotteet
Kampanjakalenteri
In english
Etusivu
Keskustele
Lähetä e-kortti
Palaute
Finalistit
Ehdokkaat

A  B  C  E  F  G  H  J 
K  L  M  N  O  P  R  S 
T  V  W  Y  Kaikki

Oma Ehdokas

Alvar Aalto
Aino Ackté
Mikael Agricola
Antti Ahlström
Santeri Alkio
Sari Baldauf
Minna Canth
Anders Chydenius
Uno Cygnaeus
Albert Edelfelt
Adolf Ehrnrooth
Eero Erkko
Ella Eronen
K.-A. Fagerholm
Karl Fazer
Kaj Franck
Johan Gadolin
Akseli Gallen-Kallela
Maiju Gebhard
Lucina Hagman
Veikko Hakulinen
Tarja Halonen
Heidi Hautala
Reino Helismaa
Mika Häkkinen
Sirkka Hämäläinen
Tove Jansson
Katri Helena Kalaoja
Yrjö Kallinen
Aurora Karamzin
Aki Kaurismäki
Urho Kekkonen
Laila Kinnunen
Marja-Liisa Kirvesniemi
Aleksis Kivi
Mauno Koivisto
Rudolf Koivu
Hannes Kolehmainen
Alfred Kordelin
Armi Kuusela
Hertta Kuusinen
Toivo Kärki
Lars Levi Laestadius
Edvin Laine
Lalli
Eino Leino
Juice Leskinen
Pentti Linkola
Väinö Linna
Fanni Luukkonen
Elias Lönnrot
C.G.E. Mannerheim
Karita Mattila
A.E. Nordenskiöld
Paavo Nurmi
Matti Nykänen
Jorma Ollila
J.K. Paasikivi
Erno Paasilinna
Olavi Paavolainen
Tauno Palo
Leena Palotie
Larin Paraske
Pertti Pasanen
Siiri Rantanen
Armi Ratia
Tapio Rautavaara
Elisabeth Rehn
J.L. Runeberg
Paavo Ruotsalainen
Kaija Saariaho
Pentti Saarikoski
Sylvi Saimo
Esa-Pekka Salonen
Eugen Schauman
Helene Schjerfbeck
Jean Sibelius
F.E. Sillanpää
Miina Sillanpää
Helvi Sipilä
J.V. Snellman
K.J. Ståhlberg
P.E. Svinhufvud
Edith Södergran
Väinö Tanner
Zachris (Sakari) Topelius
Linus Torvalds
Jouko Turkka
Alli Vaittinen-Kuikka
Nils-Aslak Valkeapää
Ville Valo
Lasse Virén
A.I. Virtanen
Vilho Väisälä
Mika Waltari
Tapio Wirkkala
Georg Henrik von Wright
Hella Wuolijoki
Arvo Ylppö
Ehdokas Ehdokas

Fanni Luukkonen
1882 - 1947
Lotta Svärd -järjestön johtaja, kasvattaja
Ehdokas numero 51

Ehdokas 51

FANNI LUUKKONEN

Suomen suurimman naisjärjestön, Lotta Svärdin pitkäaikaisella ja karismaattisella johtajalla Fanni Luukkosella oli näkyvä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa 15 vuoden ajan. Lotta-järjestöstä kehittyi merkittävä vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, jolla oli tärkeä merkitys talvi- ja jatkosodan vaikeina vuosina. Luukkonen korosti lottatyön henkisen ja aatteellisen puolen merkitystä - työn ydinvoimana oli rakkaus isänmaahan. Hänen olemuksensa herätti arvostusta kaikissa yhteiskuntapiireissä.

Sortovuodet ja uskonnollisuus pohjustivat Oulusta Sortavalaan opettajaksi lähteneen Luukkosen omistautumista lottatyölle. Kansalaissodan aikana 1918 armeijan kasarmiksi muutetussa opettajaseminaarissa sotilaita avustanut Luukkonen tuli havaitsemaan millaisia tehtäviä naisilla oli ja miten heidän toimintansa olisi järjestettävä.

Vuonna 1929 Luukkosen puheenjohtajakseen valinnut Lotta Svärd kasvoi 232 000 lotan organisaatioksi 1944 mennessä. Kasvatus- ja pikkulottatyön merkitystä korostanut Luukkonen sai ensimmäisenä naisena marsalkka Mannerheimilta ensimmäisen luokan Vapaudenristin miekkoineen.

Sodan päätyttyä lottajärjestö määrättiin välirauhansopimuksen perusteella lakkautettavaksi. Ajan henkinen paine heikensi Luukkosen terveyttä, ja 1947 hän kuoli saamaansa sydäninfarktiin. Luukkonen haudattiin sukuhautaan Iin Kruununsaareen. Muistokiveen veistettiin lottaneulan kuvio ja sen alle lause: "Isänmaa on Jumalan ajatus."

Syntyi 13.3.1882 Oulussa
Kuoli 27.10.1947 Helsingissä


Lähteet:
Maija-Liisa Bäckström, Kansallisgalleria, WSOY
Kaarle Sulamaa, Kansallisbiografia, SKS

Kuva: Suomen Kuvapalvelu

YLE ©2004