Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Egentliga Finland - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 40,3
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 41,5
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 68,2
Godkända röster 146 450
Godkända röster 2004 146 257
Godkända röster 2007 244 065
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml. 27,4 39 929 -2,2 -3 289 0,0 -26 864
SDP 16,3 23 729 -3,4 -5 014 -5,6 -29 552
C 14,3 20 839 -3,8 -5 644 -1,5 -17 771
Gröna 11,2 16 274 -0,3 -455 +1,8 -6 594
VF 9,2 13 394 -1,3 -1 883 -1,4 -12 543
Sannf. 8,9 13 058 +8,6 +12 511 +6,4 +6 890
SFP 5,9 8 586 +0,5 +658 +0,4 -4 783
KD 4,7 6 880 +1,6 +2 327 +0,1 -4 497
Övr. 1,1 1 616 +1,1 +1 616 +0,9 +1 117
FKP 0,5 658 -0,1 -173 +0,1 -258
FFV 0,2 301 -0,1 -128 +0,2 +301
FAP 0,2 252 +0,2 +252 +0,1 +143
SP 0,2 244 +0,2 +244 +0,1 -18
FSP 0,1 148 -0,1 -94 0,0 -110