Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Lappland - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 35,9
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 38,3
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 66,0
Godkända röster 52 729
Godkända röster 2004 55 749
Godkända röster 2007 96 795
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 34,4 18 044 -15,9 -10 019 -8,7 -23 727
Saml. 18,1 9 500 +5,0 +2 158 +6,2 -2 025
SDP 14,7 7 692 +0,5 -215 -0,4 -6 903
Sannf. 12,0 6 266 +11,7 +6 124 +10,2 +4 534
VF 11,2 5 879 -3,1 -2 125 -11,9 -16 474
Gröna 5,5 2 897 +0,9 +331 +2,3 -207
KD 2,2 1 152 +0,8 +362 +1,2 +211
FKP 0,5 254 0,0 -37 +0,3 +38
FFV 0,4 193 +0,1 +28 +0,2 +44
Övr. 0,3 163 +0,3 +163 +0,3 +163
SFP 0,3 135 +0,1 +71 +0,3 +135
FAP 0,2 94 +0,2 +94 +0,2 +76
SP 0,1 74 +0,1 +74 +0,1 +24
FSP 0,1 66 -0,1 -34 +0,1 +66